Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Förbered dig inför din behandling och undersökning