För barn och unga

För barn och unga

Denna sida är för dig som är ung

Känner du dig sjuk eller har gjort dig illa? 

Vill du veta mer om sjukdomar eller prata med någon? Ring 1177. Där svarar alltid sjukvårdspersonal som kan hjälpa dig. Du kan också gå in på www.1177.se

Ska du komma hit till Akademiska sjukhuset och få vård?

Vi ska göra vårt bästa för dig på sjukhuset. Berätta för oss hur du vill ha det.

Ta gärna med egna saker som du tycker om. Till exempel kläder, gosedjur, böcker, mobiltelefon och surfplatta. Internet får du genom gratis wifi på hela sjukhuset.

Ska du sova över blir det i ett eget rum med din förälder eller annan vuxen. Men det kan också bli med andra barn och föräldrar. En förälder eller annan vuxen får alltid vara med dig på sjukhuset. Du har alltid rätt att prata ensam med de som jobbar här.

Sjukhusskola

Även när du får vård på sjukhuset har du rätt till att få skolundervisning.

Lekterapin

På lekterapin finns möjlighet till lek, skapande och samvaro med andra barn och ungdomar.

Vill du veta hur det går till?

Längre ned på sidan hittar du förberedande bildspel där du till exempel kan se hur det går till när man tar ett blodprov. 

Du är expert på din vård

På barnsjukhuset får personalen hjälp av barn, unga och föräldrar att göra vården ännu bättre. Vill du vara med?

Har du en idé?

Har du en idé som du tror kan förbättra vården inom Region Uppsala? Då är du välkommen att fylla i den här idébeskrivningen och skicka in den till Region Uppsala Innovation.

Vi kommer att kontakta dig när vi har tagit emot din idé.

Om du ska besöka någon på sjukhuset

Du får gärna hälsa på den som ligger inne på sjukhuset. Men fråga först den som är sjuk och de som jobbar där så det passar.

Tänk på att starka dofter från blommor, parfym och cigarettrök är obehagligt om man är sjuk.

Du har alltid rätt att ställa frågor om sjukdomar till de som jobbar på sjukhuset. Men om du vill veta något om den som är sjuk måste den personen ha sagt okej till det.

Vill du veta mer om sjukdomar? Gå in på

Du kan också titta på denna sida:

Vill du svara på några frågor?

Vi på Akademiska barnsjukhuset vill gärna veta vad du tycker om ditt besök hos oss.

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på några frågor.

Svara på våra frågor här

Till dig som är förälder eller närstående

Tusentals barn föds, undersöks och vårdas hos oss varje år. Ett barn hos oss kan vara patient men också anhörig (nära släkt) till ett sjukt barn eller en vuxen. På hela Akademiska sjukhuset gäller barnets rättigheter för både barnet som patient och som anhörig.

Några exempel på hur vi arbetar:

- All personal ska känna till barnets rättigheter och arbeta utifrån dem.
- Vi möter och samtalar med barn och unga på bästa sätt.
- Om vi är oroliga för att ett barn far illa anmäler vi det till socialtjänsten.
- Du får titta i ditt barns journal, men när det fyller 13 år vill vi först få barnets godkännande skriftligt (samtycke).
- När en vuxen är sjuk och har minderåriga barn – ska vi erbjuda dig hjälp så att barnet får information, råd och stöd. Detta gäller också om barnet har ett sjukt syskon.
- När vi bestämmer om något på sjukhuset som rör barn och unga ska vi också fundera noga på barnets rättigheter.

Tala om för oss hur du tycker att vi arbetar för barnets bästa på sjukhuset!

Läs mer om sjukvård som rör barn, föräldrar och familjen här

Kontakta oss

Sjukhuset är stort och 8 000 personer arbetar här. För att du ska komma rätt ger vi dig några tips.

Om du vill ringa ett särskilt ställe eller någon som jobbar på sjukhuset

Titta på länkarna till alla avdelningar och mottagningar.
Ring annars telefonväxeln 018-611 00 00 och fråga dem.

Mejla till sjukhuset

Om du inte skriver till någon särskild kan du skriva till patientkontakt@akademiska.se