AT

För att få legitimation måste alla läkare genomgå 18 månader allmäntjänstgöring (AT) efter sin läkarexamen. På Akademiska sjukhuset erbjuds 20 tjänster per år. Vi rekryterar för framtiden.

AT-block

AT-blocken på Akademiska sjukhuset omfattar 18 månader. Tjänstgöringsavsnitten består av 4,5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4,5 månader medicin (inklusive kardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Åtta av blocken på Akademiska är forskarblock, vilka omfattar 18 månader plus 12 månader forskning.

Annonsering och tillsättning

Fem AT-block och fyra forskar-AT-block tillsätts två gånger per år. Annonsering sker i Läkartidningen vecka 9 och vecka 38 och på www.akademiska.se/arbeta.

Introduktion

Tjänstgöringen inleds med en introduktionsvecka med allmän information samt utbildningsdagar med fokus på akut omhändertagande av patienter med kirurgiska och medicinska sjukdomstillstånd.

Utbildning

AT-läkarnas utbildning bedrivs i verksamheten. Seminarieundervisning anordnas på de olika placeringarna. En gemensam studiedag ges per termin. Varje AT-läkare erbjuds att gå två externa kurser inom sitt AT-block. Under första året av AT-utbildningen ges reflekteran yrkessamtal på S:t Lukasstiftelsen.

Handledning

Inom respektive verksamhet finns en huvudansvarig läkare som AT-läkaren kan vända sig till och som ansvarar för att allting fungerar som det ska.

AT-handledarpriset EOS

Syftet med Eos-priset är att fästa uppmärksamhet på betydelsen av en god handledning av AT-läkare.

Kurser och studiedagar för AT-läkare

AT-studiedag hösten 2018
30 november, Liljegrensalen, Blå korset