Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Allmäntjänstgöring (AT)

För att få legitimation måste alla läkare genomgå 18 månader allmäntjänstgöring (AT) efter sin läkarexamen. På Akademiska sjukhuset erbjuds 38 tjänster per år. Vi rekryterar för framtiden.

AT-block

AT-blocken på Akademiska sjukhuset omfattar 18 månader. Tjänstgöringsavsnitten består av 4,5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4,5 månader medicin (inklusive kardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Åtta av blocken på Akademiska är forskarblock, vilka omfattar 18 månader plus 12 månader forskning.

Annonsering och tillsättning

Femton AT-block och fyra forskar-AT-block tillsätts två gånger per år. Annonsering görs runt vecka 7-8 och runt vecka 37-38 på www.akademiska.se/arbeta.

Introduktion

AT-tjänstgöringen inleds med två gemensamma introduktionsveckor med allmän information, akutmedicin, akutkirurgi, hjärt-lungräddning, anpassad ATLS och psykiatri.

Utbildning

AT-läkarnas utbildning bedrivs i verksamheten. Seminarieundervisning anordnas på de olika placeringarna. En gemensam studiedag ges per termin. Varje AT-läkare erbjuds att gå två externa kurser inom sitt AT-block. Under första året av AT-utbildningen ges reflekteran yrkessamtal på S:t Lukasstiftelsen.

Handledning

Inom respektive verksamhet finns en huvudansvarig läkare som AT-läkaren kan vända sig till och som ansvarar för att allting fungerar som det ska.

AT-handledarpriset EOS

Syftet med Eos-priset är att fästa uppmärksamhet på betydelsen av en god handledning av AT-läkare.