Allmäntjänstgöring (AT)

För att få legitimation måste alla läkare genomgå 18 månader allmäntjänstgöring (AT) efter sin läkarexamen. På Akademiska sjukhuset erbjuds 38 tjänster per år. Vi rekryterar för framtiden.

AT-block

AT-blocken på Akademiska sjukhuset omfattar 18 månader. Tjänstgöringsavsnitten består av 4,5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4,5 månader medicin (inklusive kardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Åtta av blocken på Akademiska är forskarblock, vilka omfattar 18 månader plus 12 månader forskning.

Annonsering och tillsättning

Femton AT-block och fyra forskar-AT-block tillsätts två gånger per år. Annonsering görs runt vecka 7-8 och runt vecka 37-38 på www.akademiska.se/arbeta.

Introduktion

AT-tjänstgöringen inleds med två gemensamma introduktionsveckor med allmän information, akutmedicin, akutkirurgi, hjärt-lungräddning, anpassad ATLS och psykiatri.

Utbildning

AT-läkarnas utbildning bedrivs i verksamheten. Seminarieundervisning anordnas på de olika placeringarna. En gemensam studiedag ges per termin. Varje AT-läkare erbjuds att gå två externa kurser inom sitt AT-block. Under första året av AT-utbildningen ges reflekteran yrkessamtal på S:t Lukasstiftelsen.

Handledning

Inom respektive verksamhet finns en huvudansvarig läkare som AT-läkaren kan vända sig till och som ansvarar för att allting fungerar som det ska.

AT-handledarpriset EOS

Syftet med Eos-priset är att fästa uppmärksamhet på betydelsen av en god handledning av AT-läkare.