Kliniskt träningscentrum

På KTC kan både personal och studenter träna praktiska färdigheter och dessutom ges möjlighet att träna samarbete, kommunikation och ledarskap i samband med utbildning i hjärtlungräddning och simulatorträning.

 Anmälningsbara kurser

  • A-HLR för läkare på Akademiska sjukhuset
  • ATSS Akutomhändertagande av traumapatienter för sjuksköterskor och undersköterskor inom akutsjukvård
  • Instruktörsutbildningar i HLR
  • Trakeostomivårdsutbildning för personal som vårdar trakeostomerade patienter.

Kursdatum våren 2018:

26/2, 19/3, 5/4, 8/5, 31/5, 11/6. Alla dagar kan man välja kl 9-12 eller kl13-16
Utbildningarna görs på KTC, Dag Hammarsköldsväg 30