Funktionsnedsättning

För dig som har funktionsnedsättning, välkommen till sjukhuset!

För att det ska vara enkelt och bekvämt för dig att hitta på akademiska.se har vi anpassat sidan så att den ska möta olika funktionsnedsättningars behov. Här hittar du information i punktlista som kan vara bra för dig som ska besöka sjukhuset.

Hittar du inte kontaktuppgifter du söker, kan du ringa vår växel 018-611 00 00, du kan också hitta kontaktuppgifter i din kallelse.

Ledsagning för dig över 65 år

Har du en funktionsnedsättning och är äldre än 65 år kan du vända sig till Röda Korset för att få hjälp på med ledsagning på Akademiska sjukhuset.

Kontakta oss via telefonnummer: 018 - 14 32 10, e-post: bom.uppsala@redcross.se

Sjukhusvärdar

Röda Korsets sjukhusvärdar hjälper dig gärna till rätta. Sjukhusvärdarna finns i de flesta entréer och mottagningar.

Om du har extra behov av hjälp kan sjukhusvärdarna möta upp dig i entrén och ledsaga dig till rätt plats. Kontakta Ledsagarservice på Röda Korset, telefon 018-14 32 10. Telefontider måndag och onsdag klockan 9-11 samt tisdag och fredag klockan 10-12, alternativt tala in på telefonsvararen.

Här kan du få hjälp

I våra huvudentréer vid ingång 10, 70 och 100/101 finns informationsdiskar dit du som patient, anhörig eller besökare kan få hjälp. Här finns även kafé och restaurang samt direkttelefoner för taxibeställning. I ingång 70 finns även apotek och butik. Våra sjukhusvärdar finns tillgängliga för vägledning i ingång 70 och 100/101.

Mer information