Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Centrala barnhälsovården i Region Uppsala

Centrala barnhälsovården i Region Uppsala ansvarar för den medicinska verksamheten på alla barnavårdscentraler, BVC, i Uppsala län. Vi ger service till alla som jobbar med barnhälsovård genom att finnas till hands som konsult i olika barnhälsovårdsfrågor, till exempel vaccinationer och metodfrågor.

Utbildning, kvalitetskontroll och metodutveckling är viktiga uppgifter för oss. Våra program utvärderas fortlöpande. Metodböcker och annat informations- material granskas, uppdateras och förmedlas till BVC. Vi anordnar kurser för BVC-personal och forskning och utveckling bedrivs i stor omfattning.

Ett av våra huvuduppdrag är också att följa upp barns hälsa utifrån insamlad data och kontrollera om de insatser som görs runt om i länet ger resultat.

3-års språkscreening

Materialet för språkscreening används för att upptäcka tidiga språkstörningar och framtida neuropsykiatriska svårigheter. 

 

 Här finns blanketterna att ladda ner