Centrala barnhälsovården i Region Uppsala

Centrala barnhälsovården i Region Uppsala ansvarar för den medicinska verksamheten på alla barnavårdscentraler, BVC, i Uppsala län. Vi ger service till alla som jobbar med barnhälsovård genom att finnas till hands som konsult i olika barnhälsovårdsfrågor, till exempel vaccinationer och metodfrågor.

Utbildning, kvalitetskontroll och metodutveckling är viktiga uppgifter för oss. Våra program utvärderas fortlöpande. Metodböcker och annat informations- material granskas, uppdateras och förmedlas till BVC. Vi anordnar kurser för BVC-personal och forskning och utveckling bedrivs i stor omfattning.

Ett av våra huvuduppdrag är också att följa upp barns hälsa utifrån insamlad data och kontrollera om de insatser som görs runt om i länet ger resultat.

3-års språkscreening

1 set kostar 400 kr, exklusive moms.
1 set innehåller 1 manual och 8 bilder

Vid köp av fler än 10 stycken - skriv i fältet "övrigt " vilket antal du vill beställa.

3års screening

 Beställ test här