Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård

Om nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämmer vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård. Därefter kan regioner ansöka om tillstånd att bedriva vården. Nämnden för nationell högspecialiserad vård bestämmer sedan vilka sjukhus som får uppdraget.

Våra tillstånd

Akademiska sjukhuset har fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård inom ett flertal områden.

 • Endometrios
 • Epilepsikirurgisk utredning och behandling
 • Extraktion av pacemakerutrustning
 • Gendermatoser
 • HIPEC
 • Huvud och halsparagangliom
 • Kraniofacial kirurgi
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer, samt klaffkirurgi vid carcinoid hjärtsjukdom (CHD)
 • Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Systemisk amyloidos
 • Svåra brännskador
 • Svåra hudsymtom
 • Svårbehandlade ätstörningar
 • Tarmrehabilitering för barn
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)
 • Viss vård vid könsdysfori
 • Viss vård vid moyamoyasjukdom och syndrom
 Mer information om våra tillstånd

Akademiska får nationellt ansvar för borttagning av pacemaker- och defibrillatorelektroder

Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. 

Läs hela pressmeddelandet