ST

ST

Specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) är den utbildning som läkare genomgår för att uppnå specialistkompetens. Utbildningen regleras av Socialstyrelsen och omfattar minst fem års tjänstgöring.

Akademiska sjukhuset är ett av landets största universitetssjukhus. Här finns bred kompetens inom en mängd områden och en omfattande högspecialiserad vård. På sjukhuset finns ca 300 ST-tjänster fördelat på ett femtiotal olika specialiteter. Verksamhetschef för respektive specialitet beslutar om utlysning och tillsättning av vikariat och ST-tjänster.

Som ST-läkare på Akademiska blir du en del av en av de största arbetsplatserna i Sverige - en arbetsplats där du utvecklas, där det alltid finns något nytt att lära och där det alltid finns någon i närheten att fråga om råd och inspireras av.

Den här sidan riktar sig till ST-läkare, ST-handledare, ST-studierektorer och verksamhetschefer, och syftar till att fungera som ett stöd i arbetet med ST.