Kurser

Hand antecknar på papper.
Kurser i ST-enhetens regi

ST-enheten vid Akademiska sjukhuset ansvarar för att det i Region Uppsala finns tillgång till

  • specialitetsövergripande kurser för ST-läkare som motsvarar föreskriftens krav (a- och b-delmål)
  • handledarutbildning för ST-läkare, handledare och studierektorer
  • ST-studierektorsutbildning 

I kursöversikten (se längre ner på denna sida) kan du snabbt se vilka kurser som går att söka under årets olika kursveckor. I innehållsförteckningen hittar du information om respektive kurs och länk till anmälan.

I mån av plats erbjuder vi kursplatser till ST-läkare och ST-studierektorer från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Norrlandslandstingen och Åland.

Kursrekommendationer ST Akademiska.
Kursöversikt 2021.
Kursöversikt 2022. 
Kursöversikt 2023.