Kurser

Kurser i ST-enhetens regi

Interna kurser

ST-avdelningen vid Akademiska sjukhuset genomför kurser för ST-läkare, ST-handledare och för studierektorer med ansvar för ST.

I vår förteckning över kurser hittar du kurser som ges i ST-enhetens regi. Här hittar du också kurser som ges i Uppsala universitets (klinisk handledarutbildning, Stanfordmodellen) och i Uppsala läns landstings regi (Katastrofmedicin, samt Kommunikation och sjukdomsförebyggande arbete)

Externa kurser

LIPUS (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården) har från och med 1 mars 2013 tagit över ansvaret för certifiering av kurser och kongresser för ST-läkare och specialister (ansvaret låg tidigare hos IPULS). På LIPUS hemsida (www.lipus.se) hittar du länkar till såväl LIPUS kurskatalog, som till Socialstyrelsens SK-kurser

Socialstyrelsen ansvarar från och med 1 jan 2013 för de statligt finansierade SK-kurserna för ST-läkare.

Region Uppsalas kurser

  • Katastrofmedicin (inga datum inplanerade för våren 2018)