All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Kurser

Kurser i ST-enhetens regi

ST-enheten vid Akademiska sjukhuset ansvarar för att det i Region Uppsala finns tillgång till

  • specialitetsövergripande kurser för ST-läkare som motsvarar föreskriftens krav (a- och b-delmål)
  • handledarutbildning för ST-läkare, handledare och studierektorer
  • ST-studierektorsutbildning 

I kursöversikten (se längre ner på denna sida) kan du snabbt se vilka kurser som går att söka under årets olika kursveckor. I innehållsförteckningen hittar du information om respektive kurs och länk till anmälan.

I mån av plats erbjuder vi kursplatser till ST-läkare och ST-studierektorer från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Norrlandslandstingen och Åland.

Kursrekommendationer ST Akademiska
Kursöversikt 2019
Kursöversikt 2020