Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kurser

Hand antecknar på papper.
Kurser i ST-enhetens regi

ST-enheten vid Akademiska sjukhuset ansvarar för att det i Region Uppsala finns tillgång till

 • specialitetsövergripande kurser för ST-läkare som motsvarar föreskriftens krav (a- och b-delmål)
 • handledarutbildning för ST-läkare, handledare och studierektorer
 • ST-studierektorsutbildning 

I kursöversikten kan du snabbt se vilka kurser som går att söka under årets olika kursveckor. I innehållsförteckningen hittar du information om respektive kurs och länk till anmälan.

I mån av plats erbjuder vi kursplatser till ST-läkare och ST-studierektorer från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Norrlandslandstingen och Åland.

ST-enhetens kurser

 • ST – Etik för ST-läkare
 • ST – Handledarutbildning: Pedagogisk handledarutbildning för ST-handledare
 • ST – Handledarutbildning: Pedagogisk handledarutbildning för ST-läkare
 • ST – Handledarutbildning: Regelverk för ST
 • ST – Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, samt lagar och föreskrifter
 • ST – Kommunikation med patienter och närstående
 • ST – Ledarskap och kommunikation
 • ST – Läkemedel för ST-läkare
 • ST – Palliativ vård för ST-läkare
 • ST – Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare
 • ST – Vetenskapsmetodik för ST-läkare

 • Logga in här om du är anställd i Region Uppsala (pingpong.se)
 • Logga in här om du är anställd i annan region (pingpong.se)