Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Studielön vid utbildning till specialistsjuksköterska eller barnmorska

Inga, specialistsjuksköterska med citat.

Är du sjuksköterska och intresserad av att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska? Då har du möjlighet att göra det med studielön! Akademiska sjukhuset erbjuder studielön inom flera inriktningar. Annonser läggs ut under februari månad för de inriktningar där vi kan erbjuda studielön.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om studielön hos Akademiska sjukhuset genom att registrera din ansökan, ansökningslänk hittar du längst ner i annonsen för den inriktning som du ska studera. Annonser om studielön hittar du på sidan där vi publicerar våra lediga jobb. Antagningsprocessen för studielönen följer sedvanlig rekryteringsprocess med urval, intervjuer, referenstagning och slutligen besked om beviljad studielön eller ej. Parallellt måste du också själv ansöka till utbildningen på universitetet (sista ansökningsdag för Uppsala universitet är 15 mars 2024).

Ansök här:

Hur fungerar det?

Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet (inom flera olika inriktningar) och till barnmorskeprogrammet. Erbjudande om studielön riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2024 vid Uppsala universitet. Studielön kan även komma att erbjudas för studier som bedrivs vid andra lärosäten. Sjukhuset prioriterar de sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala. 

Studielönen motsvarar 100 % av grundlönen (dock max 32 000 kr/månaden), den är semesterlönegrundande och utbetalas inte under ferier och eventuella studieuppehåll. Efter genomförd och godkänd specialistutbildning kommer du att erbjudas en anställning som specialistsjuksköterska och vi ser fram emot att du kommer vara en viktig resurs i våra verksamheters utveckling! När du har kommit en bit in i dina studier, men i god tid innan din examen, kommer vi ha en gemensam dialog kring var du ska ha din framtida arbetsplats. Din placering kommer i möjligaste mån ske i enlighet med dina önskemål, men kan också komma att avgöras utifrån verksamhetens behov.

Har du frågor om någon av utbildningsinriktningarna som vi erbjuder studielön inom?

Välkommen att kontakta kontaktpersonerna som du hittar i respektive annons under ansökningsperioden, eller kontakta HR-avdelningen hr.as.le@regionuppsala.se.

Träffa några av oss

Vanliga frågor om studielön

Studielönen är 100% för helfartsstudier om du har en grundanställning på heltid. Se mer information i annonsen för den inriktning du är intresserad av. 

Ja, om du i samband med detta erbjuds en tillsvidareanställning. 

Ja, eftersom studierna är på heltid och man som färdig specialistsjuksköterska blir erbjuden heltidsanställning.

Ja, om möjligt tar vi hänsyn till ditt önskemål, men ytterst är det verksamheten som styr. 

Om du blir sjuk eller är föräldraledig ska du anmäla detta till arbetsgivaren och då erhåller du sjukpenning respektive föräldrapenning i stället för studielön. Om du sedan måste förlänga studierna har du rätt att erhålla studielön motsvarande det antal dagar du avstått. 

Ja, det får du gärna göra, i den mån du bedömer att det går att kombinera med studierna. Du erhåller timlön utifrån din grundlön.

Ja, studierna genererar full semester. Ingen intjänad semester går förlorad när du påbörjar din studieledighet. När du tar ut semester får du som alltid en semester-kvot som beror på schemaläggningen för perioden, dvs hur många arbetspass som ligger under schemaperioden. Semestern tas ut på sommaren och då är det kvoten utifrån ordinarie schema på 100% som styr. Om semester tas ut under studieperioden blir semester-kvoten högre, eftersom du då har färre pass på schemat.

Vid mer specifika frågor om semesterrätt och semesterkvot kontakta lönehandläggare via lon-support@regionuppsala.se eller support-telefon 018-611 15 00.”

Lönen är individuell och differentierad och sätts i dialog med din nya chef. 

Nej. 

Jobba på intensivvårdsavdelningen för nyfödda

Jobba på intensivvårdsavdelningen för nyfödda

Jobba som operationssjuksköterska

Jobba som intensivvårdssjuksköterska