Full studielön vid utbildning till specialistsjuksköterska

Är du sjuksköterska och intresserad av att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska? Då har du möjlighet att göra det med studielön!

Utvecklingsprogram inom intensivvård
Funderar du på att vidareutbilda dig till intensivvårdssjuksköterska? Det kan du göra med full studielön under utbildningstiden.

Ansökan till utvecklingsprogram inom intensivvård 2018

Sista ansökningsdag till utvecklingsprogrammet är den 31 januari 2018. Sista ansökningsdag till universitetet är den 15 mars 2018 (du ombesörjer själv inlämnandet av ansökan till utbildningen vid Uppsala universitet).

Övriga inriktningar
Mer information angående vilka övriga inriktningar som kommer erbjuda möjlighet till studielön under vidareutbildning till hösten 2018 kommer vi publicera på denna sida längre fram, så håll utkik!

--------------------------------------------------------------------------------

Bakgrund
Akademiska sjukhuset har erbjudit studielön för några utvalda vidareutbildningar för sjuksköterskor. Inriktningarna som omfattats av detta har varit intensivvård, operation, barn och ungdom samt psykiatri. Erbjudandet har gällt både sjuksköterskor som arbetar på Akademiska sjukhuset och sjuksköterskor som vill börja arbeta hos oss.

Kontaktpersoner HR-avdelningen

För mer information om vad som gäller inom respektive inriktning är du välkommen att höra av dig till våra kontaktpersoner vid HR-avdelningen.

Psykiatri
Ylva Berggren
ylva.berggren@akademiska.se

Intensivvård
Ingrid Falk Salkonikidis
ingrid.falk.salonikidis@akademiska.se

Anestesi
Ingrid Falk Salkonikidis
ingrid.falk.salonikidis@akademiska.se

Operation
Eva Bergman
eva.b.bergman@akademiska.se

Barn och ungdom
Margareta Markgren
margareta.markgren@akademiska.se