Informationsdiskar

Informationsdiskarna vid ingång 85, ingång 10 och ingång 100/101 finns till för såväl patienter på Akademiska sjukhuset som för anhöriga och besökare.

Du kan vända dig hit för att:

  • få hjälp med att hitta rätt på sjukhuset
  • få svar på allmänna frågor
  • köpa parkeringskort till områdets parkeringsplatser
  • köpa diverse presentartiklar

Entrédörren till ingång 70 är öppen mellan klockan 6.00 och 21.00.

Informationsdisken vid ingång 70 stänger för renovering

Under perioden 27 september till 27 december är informationsdisken vid ingång 70 stängd. Alla ärenden hänvisas till ingång 85 där både centralkassa och informationsdisken finns under tiden.