Kliniska placeringar

Välkommen att söka din kliniska placering, VFU, hos oss på Akademiska!

Akademiska sjukhuset erbjuder dig som elev eller student många olika praktikplatser i din utbildning.

Så ansöker du

Du som läser din utbildning på skolor, universitet och högskolor som inte har avtal om praktik med vår region, fyll i blanketten när du vill söka din praktik hos oss.

Är du student vid Uppsala universitet så söker du VFU via din utbildning.

Så går det till

När du börjar din VFU, APL eller LIA hos oss får du en introduktion av din handledare. Handledarna kommer under din praktik att handleda dig utifrån de kvalitetskriterier som finns och ta del av din inlärningsplan. Med ett eget, aktivt arbete kommer du att tillgodogöra dig viktig kunskap för att fungera inom ditt yrke i framtiden.

Vår målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega efter dina avslutade studier.