Enheten för forskningsstöd

Enheten för forskningsstöd

Om oss

Vårt huvuduppdrag är att ha det övergripande ansvaret för alla externt bidragsfinansierade projekt på Akademiska sjukhuset och för EU-finansierade projekt på regionen.

Vi stödjer även forskningsprojekt på andra verksamheter och förvaltningar inom regionen. En annan viktig del i vårt uppdrag är att samverka med Uppsala universitet på olika nivåer för att stödja och främja den kliniska forskningen. 

 Läs mer och kontakta oss