Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Enheten för forskningsstöd

Enheten för forskningsstöd

Forskningsbokslut

Akademiska sjukhuset har en lång och stark tradition att bedriva klinisk och translationell forskning i världsklass, i samarbete med Uppsala universitet. Forskningsbokslutet för 2023 ger en överblick över vår forskningsaktivitet, statistik och sammanfattning av det gångna året.

 Forskningsbokslut 2023 (pdf)

GCP-utbildningar

Ska du börja arbeta med kliniska studier eller har du ett chefsuppdrag och ansvarar för en verksamhet och medarbetare som bedriver forskning? Då behöver du gå en GCP-kurs (Good clinical practice, god klinisk sed), Du bör upprepa kursen vart tredje år.

 GCP-utbildningar