Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Sjukhus­undervisningen

Tonårig tjej samtal med vårdpersonal.

Välkommen till sjukhus­undervisningen

Sjukhusundervisning är till för dig som vårdas på sjukhus. Alla elever har rätt att få en utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som eleven annars skulle ha deltagit i vid sin ordinarie skola. Sjukhusundervisningen är en särskild utbildningsform som är reglerad i skollagen. Vi undervisar dig som går i någon av grund- och gymnasieskolans alla skolformer.

Kontakt till våra sjukhusskolor

Sjukhusskolan vid barnsjukhuset

Besöksadress: Akademiska barnsjukhuset, ingång 95, nbv

Telefon
018-611 58 67 

Förskoleklass

Besöksadress: Akademiska barnsjukhuset, ingång 95, nbv 

Telefon
018-611 58 65 

Sjukhusskolan vid BUP

Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ingång 10, 2 trappor

Telefon
073-095 67 54
073-095 67 56

Enhetschef sjukhusundervisningen

Ulrika Nissemark
ulrika.nissemark@uppsala.se