Sjukhusskola

Välkommen till sjukhusskolan!

Alla barn som får vård på sjukhus har rätt till sjukhusundervisning. Vi undervisar dig som går i grundskolan, grundsärskolan, träningsskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasie- eller gymnasiesärskolan under din sjukhusvistelse.

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med dina studier.