Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Din journal

Du kan läsa din journal genom att logga in på 1177 e-tjänster. Du kan också beställa hem en journalkopia.

Vid ditt besök på sjukhuset för personalen anteckningar om din sjukdom i en journal. Uppgifterna i journalen är skyddade av sekretess, vilket betyder att de inte får lämnas ut. Personalen får bara läsa de uppgifter i journalen som de behöver för sitt arbete.

Logga in och läs din journal på nätet

Din journal läser du i 1177 e-tjänster. För att använda 1177 e-tjänster loggar du in med e-legitimation. Om du inte kan använda e-legitimation kan du logga in med lösenord och sms.

Vårdnadshavare kan ta del av journaler för barn till och med 12 år.

Journalkopior

Du som patient har rätt att få en kopia av din egen journal.

Begära någon annans journal

Försäkringsbolag eller anhöriga kan kontakta Region Uppsalas journalutlämning för att få åtkomst till någons journal.

Mer information

Följande journaltyper går för tillfället inte att hämta ut:

  • Psykiatri (inklusive barn- och ungdomspsykiatri)
  • Klinisk genetik
  • Enheten för kvinnofrid