Din journal

Du kan läsa din journal genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan också beställa hem en journalkopia.

Vid ditt besök på sjukhuset för personalen anteckningar om din sjukdom i en journal. Uppgifterna i journalen är skyddade av sekretess, vilket betyder att de inte får lämnas ut. Personalen får bara läsa de uppgifter i journalen som de behöver för sitt arbete.

Logga in och läs din journal på nätet

Din journal läser du i 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster loggar du in med e-legitimation. Om du inte kan använda e-legitimation kan du logga in med lösenord och sms.

Logga in i e-tjänster

Vårdnadshavare kan ta del av journaler för barn till och med 12 år.

Journalkopior

Du som patient har rätt att få en kopia av din egen journal.

Beställ kopia av din journal

Beställ loggrapport (se vem som har tagit del av dina uppgifter)

Mer information

Läs mer om patientjournaler på 1177

Följande journaltyper går för tillfället inte att hämta ut:

  • Psykiatri (inklusive barn- och ungdomspsykiatri)
  • Klinisk genetik
  • Enheten för kvinnofrid