Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Optimus

Optimus är ett team som utreder barn i åldrarna 0-6 år som har svårigheter inom två eller fler omåden (till exempel språk, beteende, samspel, motorik och kommunikation) på en nivå som påverkar barnet i vardagen.

I teamet ingår sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, barnläkare, specialpedagog och logoped. Utredningen sker under några veckor på Barnspecialistmottagningen i Uppsala och innebär flera besök. Perioden avslutas med ett möte där delar av teamet informerar anhöriga om bedömningen och om planering framåt.

För att göra en utredning hos oss krävs en remiss från vårdgivare där nedanstående kriterier ska vara uppfyllda:

  • Barnet är 0-6 år
  • Barnet har svårigheter inom två eller fler områden (t ex språk, beteende, samspel, motorik) på en nivå som påverkar barnet i vardagen.
  • Barnet har behov av en samlad multiprofessionell bedömning.
  • Remittenten ska ha träffat barnet och bedömt eller försökt bedöma barnet. I remissen ska det finnas en tydlig beskrivning av barnets svårigheter och en frågeställning.
  • Anhöriga ska vara införstådda med att remissen skickats och informerats om vad det innebär.
  • Remittenten bör överväga remiss för syn- och hörselkontroll samtidigt som remiss till Optimus. Detta ska alltid ske vid misstanke om autism.