Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Sök vård genom egen vårdbegäran

Vill du söka vård på Akademiska sjukhuset?

Då kan du skicka en egen vårdbegäran till någon av våra mottagningar på sjukhuset. En egen vårdbegäran är en slags egenremiss, där du själv önskar att komma till en mottagning på sjukhuset.

Du gör en egen vårdbegäran via e-tjänster på 1177.se. Sök upp den mottagning du önskar komma till och fyll i formuläret. Eftersom en egen vårdbegäran innehåller patientuppgifter om dig är det inte tillräckligt säkert att skicka den med e-post. Därför kan du istället använda e-tjänsten som har en säker inloggning. Du kan även skicka en vårdbegäran via blankett.

Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Om du söker vård från en annan region genom egen vårdbegäran är du inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara i det landsting eller den region där du är folkbokförd.

Om du är akut sjuk hänvisas du till att söka vård på akutmottagningen.

Om du har frågor om hur du söker vård på Akademiska sjukhuset kan du kontakta Patientkontakt, så kan de lotsa dig rätt.

Gör en egen vårdbegäran via e-tjänster på 1177.se

Så här gör du:

  1. Logga in på e-tjänster
  2. Klicka på Hitta och lägg till mottagning mitt på sidan.
  3. Sök fram den mottagning du vill skicka en egen vårdbegäran till eller sök på Akademiska sjukhuset och välj mottagning.
  4. Se till att Uppsala är den valda regionen i rullistan till höger.
  5. Klicka på mottagningen och sedan egen vårdbegäran under rubriken Mottagningens tjänster.
  6. Fyll i och skicka in formuläret.

Mottagningen bedömer din vårdbegäran och kontaktar dig.

Blanketter för egen vårdbegäran

Har du inte tillgång till e-tjänster på 1177.se kan du skicka in en blankett för egen vårdbegäran. Nedan finns blanketter till Akademiska sjukhusets specialistmottagningar.
Fyll i, skriv ut och skicka den till adressen angiven på blanketten.

Ny medicinsk bedömning

Om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du möjlighet att begära en ny medicinsk bedömning.

Om du vill att Akademiska sjukhuset ska ombesörja en ny medicinsk bedömning ska du vända dig till din läkare eller någon annan som jobbar på den mottagning där du fått din första bedömning.

En ny medicinsk bedömning innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.