Sjukhusledning


Marianne van Rooijen
, sjukhusdirektör, 018-611 00 00

Andres Rodriguez Lorenzo, tf verksamhetschef plastikkirurgi och käkkirurgi, 018-612 21 57

Anette Skoglund, verksamhetschef akutsjukvård och internmedicin, 018-612 21 64

Anna-Karin Wikström, forsknings- och utbildningsdirektör, 018-617 40 35

Bengt Isaksson, verksamhetschef kirurgi, 018-611 26 25

Carina Jangborg, verksamhetschef geriatrik, 018-617 10 67

Cathrine Göransson, verksamhetschef rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, 018-611 26 70

Caroline Sköld, verksamhetschef ortopedi och handkirurgi, 018-617 15 47

Eva Johansson, verksamhetschef urologi, 018-611 46 40

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionssjukdomar, 018-611 28 08

Frida Antesson, administrativ direktör, 018-611 57 45

Gudlaug Sverrisdottir, verksamhetschef kvinnosjukvård, 018-611 98 82

Hans Blomberg, tf verksamhetschef ambulanssjukvården, 018-611 31 14

Hans-Olov Hellström, bitr sjukhusdirektör, 018-611 44 75

Helene Wallstedt, verksamhetschef hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, 018-611 40 91

Henrik Lindman, verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar, 018-611 91 42

Henrik Olivero-Renius, verksamhetschef anestesti, operation och intensivvård, 018-611 92 46

Johan Ehrning, kommunikationsansvarig, 018-611 31 21

Johan Lugnegård, chefsläkare, 018-611 98 98

Katarina Norlander, verksamhetschef öron-näs- och halssjukdomar, 018-611 53 32

Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, 018-617 14 90

Laila Hellgren Johansson, verksamhetschef thoraxkirurgi och – anestesi, 018-611 40 54

Maria Esperanza Thunberg, HR-chef, 018-617 01 45

Mats Ryttlefors, verksamhetschef neuro 018-611 98 83

Per Eckerbom, tf verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum, 018-611 47 91

Roland Säll, verksamhetschef psykiatri, 018-617 59 19

Tommie Olofsson, verksamhetschef Akademiska laboratoriet, 018-611 31 72

Ulrika Lindelöf, verksamhetschef för specialmedicin, hud och reumatologi, 018-612 27 68

Ylva Opard, ekonomichef, 018-617 50 70