Sjukhusledning

 • Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör (ordförande) 018–612 23 42
 • Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör, 018–611 44 75
 • Gunilla Wahlström börjar som biträdande sjukhusdirektör med övergripande ansvar för produktionsfrågor måndagen den 19 augusti.
 • Frida Antesson, administrativ direktör, 018–611 57 45
 • Anna-Karin Wikström, forsknings- och utbildningsdirektör, 018–617 40 35
 • Johan Lugnegård, chefsläkare, 018–611 98 98
 • Marie Sjödin, chefssjuksköterska, 018–612 28 30
 • Henrik Olivero Renius, områdeschef, område 1, 018–611 92 46
 • Mats Ryttlefors, områdeschef, område 2, 018–611 98 83
 • Anette Skoglund, områdeschef, område 3, 018–612 21 64
 • Klas Ekström, områdeschef, område 4, 018–617 14 90
 • Manochehr Amani, områdeschef, område 5, 018–611 03 27
 • Roland Säll, områdeschef, område 6, 018–617 59 19
 • Maria Esperanza Thunberg, HR-chef, 018–617 01 45, avslutar sin tjänst fredagen den 28 juni.
 • Ylva Opard, ekonomichef, 018–617 50 70
 • Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet, 010-1679318
 • Johan Ehrning, kommunikationsansvarig, 018–611 31 21