Sjukhusledning


Marianne van Rooijen
, tf sjukhusdirektör, 018-611 00 00

Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum, 018-611 47 91

Anette Skoglund, verksamhetschef akutsjukvård och internmedicin, 018-611 11 64

Anna Wadenhov, HR-direktör, 018-611 31 51

Bengt Isaksson, verksamhetschef kirurgi, 018-611 26 25

Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör, 018-611 00 00

Carina Jangborg, verksamhetschef geriatrik, 018-617 10 67

Eva Johansson, tf verksamhetschef urologi, 018-611 46 40

Fredrik Lennmyr, verksamhetschef thoraxkirurgi och – anestesi, 018-611 30 99

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionssjukdomar, 018-611 28 08

Frida Antesson, administrativ direktör, 018-611 57 45

Gudlaug Sverrisdottir, verksamhetschef kvinnosjukvård, 018-611 98 82

Gunilla Nygård, verksamhetschef plastikkirurgi och käkkirurgi, 018-611 04 58

Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatri, 018-611 20 01

Hans-Olov Hellström, bitr sjukhusdirektör, 018-611 44 75

Helene Wallstedt, verksamhetschef hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, 018-611 40 91

Henrik Lindman, tf verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar, 018-611 91 42

Henrik Olivero Renius, tf verksamhetschef anestesti, operation och intensivvård, 018-611 92 46

Johan Lugnegård, chefsläkare, 018-611 98 98

Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, 018-617 14 90

Manochehr Amani, verksamhetschef ögonsjukdomar samt verksamhetschef öron-näs- och halssjukdomar, 018-611 91 95

Mats Ryttlefors, verksamhetschef klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, 018-611 98 83

Mikael Forss, tf ekonomidirektör, 018-611 61 26

Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvård, 018-611 31 14

Pia Olave, kommunikationsdirektör, 018-611 30 76

Rolf Karlsten, verksamhetschef rehabilitering och smärtcentrum, 018-611 35 18

Stergios Lazarinis, verksamhetschef ortopedi och handkirurgi, 018-611 44 39

Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, 018-611 44 70

Tommie Olofsson, verksamhetschef Akademiska laboratoriet, 018-611 31 72

Ulrika Lindelöf, tf verksamhetschef för specialmedicin, hud och reumatologi, 018-611 17 68