Sjukhusledning


Eric Wahlberg
, sjukhusdirektör, 018-611 00 00

Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum, 018-611 47 91

Anette Skoglund, verksamhetschef akutsjukvård och internmedicin, 018-611 11 64

Anna Wadenhov, tf HR-direktör, 018-611 31 51

Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör, 018-611 00 00

Bo Strömquist, ekonomidirektör, 018-611 17 37

Elisabeth Nelson, verksamhetschef urologi, 018-611 46 39

Fredrik Lennmyr, verksamhetschef thoraxkirurgi och – anestesi, 018-611 30 99

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionssjukdomar, 018-611 28 08

Frida Antesson, administrativ direktör, 018-611 57 45

Gunilla Nygård, verksamhetschef plastik- och käkkirurgi, 018-611 04 58

Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatri, 018-611 20 01

Göran Günther, chefsläkare, 018-611 00 00

Hans Hägglund, verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar, 018-611 39 90

Hans-Olov Hellström, bitr sjukhusdirektör 018-611 44 75

Henrik Pederby, kommunikationsdirektör, 018-611 11 50

Johan Lugnegård, verksamhetschef hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, 018-611 98 98

Karin Bernhoff, verksamhetschef ortopedi och handkirurgi, 018-611 44 39

Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, 018-617 14 90

Kristiina Kask, verksamhetschef kirurgi, 018-611 57 66

Laila Hellgren Johansson, verksamhetschef klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, 018-611 50 45

Manochehr Amani, verksamhetschef ögonsjukdomar samt verksamhetschef öron-näs- och halssjukdomar, 018-611 91 95

Maria Engedahl, verksamhetschef Akademiska laboriatoriet, 018-611 31 72

Maria Lidén, verksamhetschef specialmedicin, hud och reumatologi, 018-611 43 38

Marianne van Rooijen, bitr sjukhusdirektör, 018-611 13 42

Marie Sjödin, chefssjuksköterska, 018- 611 18 30

Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef kvinnosjukvård, 018-611 57 97

Mikael Köhler, chefsläkare, 018-611 00 00

Per Adolfsson, verksamhetschef medicinsk teknik, sjukhusfysik och it, 018-611 33 32

Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvård samt tf verksamhetschef geriatrik, 018-611 31 14

Rolf Karlsten, verksamhetschef rehabilitering och smärtcentrum, 018-611 35 18

Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, 018-611 44 70

Suzanne Odeberg Wernerman, verksamhetschef anestesi, operation och intensivvård, 018- 611 92 09