Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Välkommen till Uppsala Comprehensive Cancer Centre

Vi ska vara det ledande cancercentret med patienten i fokus.

Vid Uppsala Comprehensive Cancer Centre (UCCC) arbetar vi i nära samarbete med patienterna för en god, jämlik och tillgänglig cancervård av högsta kvalitet. Hos oss ska patienter och deras anhöriga känna sig trygga, vara välinformerade och delaktiga i vården.

Med stöd av data arbetar vi processinriktat och strukturerat med att kontinuerligt förbättra vård, forskning och utveckling inom cancerområdet.

Inom UCCC finns ett omfattande nätverk bestående av kliniker och forskare med spetskompetens inom olika områden och med tillgång till en stark forskningsinfrastruktur. Detta möjliggör bred och högkvalitativ translationell cancerforskning där idéer snabbt kan förflyttas från laboratoriet via kliniska studier till nya behandlingar.

På gång vid UCCC

Kick off UCCC 27 september

Auskultationsprogram inom cancervård och -forskning

Programmet syftar till att främja samarbete mellan cancervård, preklinisk forskning samt andra kliniska verksamheter som är involverade i diagnos, behandling eller uppföljning av cancerpatienter. Deltagarna får en mer omfattande förståelse för olika verksamheter. Alla som arbetar inom forskning eller en klinisk verksamhet som är involverad i diagnos, behandling eller uppföljning av cancerpatienter är välkomna. Vi uppmanar alla yrkesgrupper att söka till programmet.

OECI inspektion

Den 15–16 oktober kommer en grupp auditörer hit från OECI. De går då igenom alla delar av vår verksamhet för att undersöka om vi uppfyller kraven för att bli ackrediterade.

Stora anslag till Region Uppsala för utveckling av cancervård

Regeringen genomför en särskild nationell satsning på cancervården under 2024 där 220 miljoner kronor ska bidra till förbättringsarbeten i hela landet. Av dessa har Region Uppsala tilldelats över 16 miljoner kronor för att utveckla vården inom områdena bilddiagnostik, patologi, rehabilitering och palliativ vård. 

Logotyper som beskriver as, uu och rcc