Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbeta inom kvinnosjukvården

Arbeta inom kvinnosjukvården

Om oss

Verksamhetsområde kvinnosjukvård erbjuder vård till kvinnan under hela livet. Vi bedriver både bassjukvård till Region Uppsalas befolkning och högspecialiserad vård för medborgarna i sjukvårdsregion Mellansverige och i vissa fall hela Sverige. Vi vårdar kvinnor i samband med förlossning inklusive graviditet och eftervård. Vi ansvarar för patienter i behov av abort och åtgärder för ofrivillig barnlöshet, gynekologisk cancer, bäckenbottenbesvär och andra gynekologiska problem. Kvinnosjukvården har uppdrag inom nationell högspecialiserad vård inom avancerad endometrioskirurgi och är certifierade inom reproduktionsmedicin och ovarial cancer. Inom verksamhetsområdet bedrivs även en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet.

Hos oss arbetar många olika professioner så som barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, uroterapeuter, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare och många fler.

Möt några av oss

"En av de vanligaste missuppfattningarna kring barnmorskeyrket är att det skulle vara 'gulligt'"

"En av de vanligaste missuppfattningarna kring barnmorskeyrket är att det skulle vara 'gulligt' på något sätt, medan det i verkligheten handlar om blodstänk i ansiktet och att ha extrastrumpor i arbetsväskan för att slippa gå hem i intorkat fostervatten. Samtidigt är det världens bästa jobb."

Sommaren 2022 deltog en av våra barnmorskor, Ingela Ågren, i Akademiska sjukhusets podd Sommar på Akademiska. Lyssna på avsnittet nedan eller i din app för poddar för att ta del av hennes berättelse om arbetet som barnmorska.

 

Möjlighet till rotation

Vi arbetar för rotation mellan enheter inom sektionerna, inom verksamhetsområdet, med andra verksamhetsområden, med barnmorskemottagningar i länet och andra rotationer som det finns intresse för. Syftet är att uppnå kontinuitet för patienterna, ökad kunskap i vårdkedjan och stärka samarbetet samt att skapa förutsättningar att utvecklas inom sitt yrke.

Arbetstidsmodell

Vi arbetar utifrån två olika arbetstidsmodeller - poängmodellen (BB och förlossningen) och Akademiskamodell 2 (gynekologavdelningen) – som ger dig som sjuksköterska, barnmorska eller undersköterska kortare veckoarbetstid i förhållande till hur mycket obekväm arbetstid du gör.

Utvecklingsmöjligheter

Hos oss finns goda möjligheter till utveckling! Som barnmorska kan du specialistutbilda dig inom olika områden så som ultraljud, uroterapi, och andra specialistfunktioner. Som sjuksköterska kan du utbilda dig till barnmorska eller specialistsjuksköterska i kirurgi. Som läkare kan du subspecialisera dig inom till exempel reproduktionsmedicin, gynekologisk cancer och fostermedicin.

Forskning och utbildning

Vi är en klinik med hög forskningsaktivitet, det finns goda möjligheter till forskning på olika nivåer. Vi har ett tätt samarbete med barnmorskeprogrammet och andra utbildningar och vi har många studenter på våra avdelningar och mottagningar.

I vår vardag pågår ständig fortbildning till exempel teamträning, utbildningsdagar, teoretiska introduktionsprogram, utbildande ronder etc. Vi bedriver mentorskap vilket vi ser är utvecklande både för den nya och den erfarna medarbetaren.

Kompetensmodell

Vi vill att vården hos oss ska kännetecknas av god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Därför behöver alla medarbetare ha god kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling. Som sjuksköterska, röntgensjuksköterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska behöver du ständigt inhämta och reflektera över både teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap. Genom att omsätta kunskapen i det dagliga arbetet upprätthåller och utvecklar du både din egen och vår samlade kompetens.

Vill du jobba med oss?

Är du intresserad av att arbeta inom kvinnosjukvård? Kontakta oss för mer information. Du hittar våra lediga tjänster här.

Avdelningschefer

Reproduktionscentrum: Anne-Charlotte Dahl
Gynekologavdelning: Johanna Gudmundsson
BB: Anna Ekenberg Abreu
Obstetriska specialistmottagningarna: Katarina Volgsten
Gynekologiska specialistmottagningarna: Linda Schönberg
Förlossningen: Åsa Edström

Sektionschefer

Obstetrik: Maria Nelander
Gynekologi: Sara Sohlberg

ST-chef

Agnes Edling