Prislista - patienter utanför länet

Utomlänsprislistan är Akademiska sjukhusets officiella prislista för patienter från andra landsting. Prislistan har godkänts i samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen.

Prislistor med bilagor finns på Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionens webbplats. Där hittar du också ytterligare information om prislistan och Samverkansnämnden.