Prislista - patienter utanför länet

Utomlänsprislistan är Akademiska sjukhusets officiella prislista för patienter från andra regioner. Prislistan har godkänts i Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige.

Prislistor med bilagor finns på Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige. Där hittar du också ytterligare information om prislistan och Samverkansnämnden.