Patientkontakt

Kvinnlig sjukvårdspersonal går med patientsäng i korridor.

Du som patient kan alltid höra av dig till Patientkontakt vid generella frågor och funderingar kring exempelvis parkering, kontaktuppgifter eller öppettider.

Patientkontakt är i första hand en vägledande funktion för praktiska frågor om Akademiska sjukhuset. Vi kan inte gå in i ditt enskilda medicinska ärende och vi kan inte hjälpa till med tidsbokningar eller remissfrågor.

Har du frågor som rör ditt hälsotillstånd, remisser och tider ska du alltid kontakta din mottagning eller avdelning. De flesta av våra mottagningar är även anslutna till e-tjänster på 1177.se.

Patientkontakt

Telefon: 018-611 30 33
E-post: patientkontakt@akademiska.se
Du kan ringa oss måndag–torsdag klockan 8–15.45 och fredag 8–14.45.

Om du föredrar att skriva till osskan du göra det via detta formulär.