Bemanningsenheten

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten – omväxlande arbete för dig som sjuksköterska

Bemanningsenheten ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet att utvecklas och lära dig flera olika verksamheter – på ett av Sveriges största sjukhus. Enheten är kort och gott sjukhusets egna bemanningsföretag och har en uppgift: att förse kompetent personal till sjukhusets avdelningar för att täcka vid korttidsfrånvaro.

Hur fungerar det?

Du anställs centralt av sjukhuset och hyrs sedan ut internt till olika avdelningar. Det innebär att du kan byta arbetsplats, kollegor och patienter flera gånger i veckan. Organisatoriskt kommer du tillhöra bemanningsenheten och ha löpande kontakt med både kollegor och chefer genom kontinuerliga arbetsplatsträffar.

Utifrån dina kunskaper och verksamhetens behov anpassas en individuell introduktion för dig, på varje enskild avdelning. Du erbjuds även löpande avstämningar med din närmaste chef för att identifiera utvecklingsområden och ta fram en individuell utbildningsplan.

 

Vem söker vi?


Vi söker dig som behöver veta när du ska jobba – inte var. Du ska vara legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet från akutsjukvård eller fyra års erfarenhet från slutenvårdsavdelning. Tjänsterna passar dig som söker omväxlingen i arbetet, men önskar tryggheten i en fast tjänst.

 

Som person är du flexibel och klarar av att byta patienter, kollegor och arbetsplats ofta. Vi vill att du är utåtriktad, självständig och har lätt för att samarbeta med andra professioner, skapa kontakt och vårda yrkesmässiga relationer.

 

 Sök dig till oss

Vi erbjuder dig

Möjligheten att påverka ditt schema

Som medarbetare på bemanningsenheten har du möjlighet att påverka ditt eget schema. Året är indelat i fyra schemaperioder och du kan med god framförhållning välja hur du vill jobba – och därmed planera din fritid på ett helt nytt sätt. I samråd med din närmaste chef kan du önska hur du vill jobba: dag, kväll, natt eller rotation. Vårt mål är att tillmötesgå dina önskemål.

Fyra veckors sammanhållen semester

Återhämtning är jätteviktigt för oss. Därför erbjuder bemanningsenheten dig som anställd fyra veckors sammanhållen semester, så du hinner varva ner och ladda om.

Flexibilitets- och slutenvårdstillägg

Flexibilitetstillägget är ett fast belopp som betalas ut varje månad på din lön. Som medarbetare på bemanningsenheten får du även ta del av slutenvårdstillägget.

Individuell utbildningsplan

Att utvecklas, fortsätta lära och fördjupa sina kunskaper är något som vi på bemanningsenheten värdesätter högt. För att vi ska kunna ge den bästa möjliga vården till våra invånare tycker vi det är viktigt att våra medarbetare ständigt utvecklas. Därför får varje medarbetare en individuell utbildningsplan.

Genom att vara anställd på bemanningsenheten får du en trygg anställning med alla förmåner som Region Uppsala erbjuder (regionuppsala.se)

Vanliga frågor och funderingar

Uppdraget är att täcka korttidsfrånvaro 1-5 dagar, intern bemanning.

Målet är att du ska kunna jobba på flera avdelningar. Introduktion kommer att ske stegvis. Du erbjuds ett individuellt schema.

Du som sjuksköterska får grundlön efter kompetens och erfarenhet, flexibilitetstillägg och slutenvårdstillägg.

Kostnaden ligger på den verksamhet som nyttjar tjänsten hos bemanningsenheten. Du som sjuksköterska hyrs ut internt.

Du kan komma att byta avdelning varje dag, det är behovet som styr. Dock måste du såklart vara inskolad på den aktuella avdelningen.

Standardiserad introduktion består av två dagar där du lär dig hur schemaläggningen på avdelningen fungerar, går de obligatoriska utbildningarna, lär dig rutinerna för enheten eller avdelningen och går utbildning på KTC.

Tillsvidareanställning på bemanningsenheten på Akademiska sjukhuset.

Bemanningsenheten följer samma riktlinjer som andra avdelningar och har kontinuerliga arbetsplatsträffar (APT).

Hållbar bemanning – en del av sjukhusets förändringsresa

Att vara anställd på bemanningsenheten innebär att du är en del av en förändringsresa på sjukhuset. Sjukhusstyrelsen har beslutat att användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i Enköping ska minska. En del i åtgärdsplanen är bemanningsenheten på Akademiska sjukhuset.

Bemanningsenhetens mål är att:

  • Förbättra resursfördelningen inom sjukhuset vid korttidsfrånvaro.
  • Minska de externa hyrkostnaderna.
  • Behålla patientsäkerheten vid sjukfrånvaro och vakanser, med personal som både är anställda och arbetar på sjukhuset.
  • Ge sjuksköterskor möjlighet att prova olika verksamheter på ett av Sveriges största sjukhus.

Interimchefsuppdrag

  • Tillfällig chef, i ett mellanskede där rekrytering pågår, eller som ersättare för en chef som är frånvarande från arbetet av annan anledning. Det kan även vara som stöd till befintlig chef i ett ansträngande läge.
  • Uppdragen kan se olika ut och längden på dessa kan variera upp till 12 månader.
  • Anställs på bemanningsenheten Akademiska sjukhuset med de förmåner vi har i Region Uppsala
  • Verksamheterna som nyttjar interimchef står för kostnaden under uppdraget.
  • Interimchef behöver vara flexibel, känna sig trygg i chefsrollen samt ha förmågan att anpassa sig till olika typer av uppdrag och verksamheter. Mångårig erfarenhet av chefsuppdrag inom hälso- och sjukvården är en förutsättning.
 Vi söker nya uppdrag till interimcheferna från början på nästa år. Kontakta oss för mer information

Intervju med Ulrika Horrsell, chef för bemanningsenheten

 Till intervjun

Har du frågor om bemanningsenheten?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Ulrika Horrsell, chef på bemanningsenheten, 018-617 70 23