Intervju med Ulrika Horrsell

Berätta lite kort om dig själv!

- Jag är en glad och positiv person som gillar utmaningar. Jag tycker om att ha kontakt med människor och är övertygad om att man tillsammans kan göra det mesta. Jag har en bred erfarenhet från slutenvården och har jobbat på Akademiska sjukhuset i nästan 28 år. Min profession är anestesisjuksköterska, men jag har även arbetat som projektledare på i FAS UAS samt varit enhetschef hälso- och sjukvård för nybyggnation och ombyggnation i Region Gävleborg. 

Vilka avdelningar kommer bemanningsenheten att stötta?

- Målet är så många avdelningar som möjligt. Initialt kommer vi att börja med ett antal prioriterade avdelningar.

 Varför är den här enheten viktig för sjukhuset?

- Bemanningsenheten är en viktig pusselbit för att jobba med vår bemanning på sjukhuset från olika håll. Uppdraget är att jobba med korttidsfrånvaro och längre fram vissa prioriterade satsningar detta är möjligt först när vi lyckats rekrytera ett antal sjuksköterskor. Målet är att vi ska minska behovet av att anlita personal via hyrbolagen och istället satsa på våra egen personal.

Hur flexibel ska en medarbetare som arbetar på bemanningsenheten vara?

- För att trivas i denna verksamhet måste du gilla variation och känna dig trygg i att veta att du ska jobba men inte var. Framförhållningen är några dagar.

Hur många kommer att jobba på bemanningsenheten?

- Målet är att rekrytera 20 sjuksköterskor 2023 men kommer det fler kommer vi att anställa. På sikt kan det även bli aktuellt med andra professioner.

Hur långt innan ett pass får man veta var man ska jobba någonstans?

- Det kommer att variera utifrån vilka behov som finns. Allt från fem dagar till några timmar om personen inte är uppbokad.

Vad tror du är mest utmanande med att jobba på bemanningsenheten?

- Den stora utmaningen kommer vara att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Att vara chef för personer som arbetar på annan plats kräver en del av mig som chef. Gott samarbete mot alla avdelningar kommer vara oerhört viktigt för att detta ska bli bra för medarbetarna och mottagande verksamheter. Jag är övertygad om att vi kommer att lösa detta på ett bra sätt tillsammans. Det mesta löser vi med god kommunikation och samarbete.