Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Loggor Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet

Vårt samarbete

Tillsammans utbildar Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet årligen över 3 000 läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Vi bedriver världsledande forskning för att skapa nya behandlingar och lösa allvarliga sjukdomars gåtor.

Se filmen som är framtagen av vetenskapsrådet medicin och farmaci på Uppsala universitet. Den visar en del av den kompetens och samhörighet som finns mellan universitetet och sjukhuset.

 Film från Uppsala Universitet

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. I vardagen flyter de olika rollerna ihop. På så sätt uppstår förutsättningen för, och förklaringen till, den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns här. Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning

Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet – grundat 1477 – och rankas som ett av världens 100 främsta. Här finns mer än 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Universitetets nästan 5 000 forskare och lärare bedriver världsledande forskning och erbjuder ett nära på gränslöst utbud av utbildning.

 

Forskning för att lära

Forskning pågår inom en mängd medicinska och vårdvetenskapliga områden på Akademiska sjukhuset. Som patient på sjukhuset är det troligt att du möter någon av alla de som forskar eller gör sin utbildning hos oss. Du är mycket viktig, då du bidrar till att vi kan utbyta erfarenheter och lösa fler sjukdomars gåta. Samarbetet med Uppsala universitet ger en ovärderlig tillgång till de senaste framstegen inom medicinsk forskning. Genom åren har våra forskare bidragit till att utveckla behandling mot många svåra sjukdomar.

 Delta i forskning som patient

En sjukdom är också ett tillfälle att lära

I samarbete med Uppsala universitet får ca 3 000 personer/år sin praktiska grund- och vidareutbildning på sjukhuset. Dels är det allmäntjänstgöring (AT) som alla läkare måste genomgå för att få sin legitimation, men också annan typ av klinisk praktik som behövs för olika typer av utbildningar.