Uppsala Care

Uppsala Care

Om Uppsala Care

Uppsala Care tar hand om dig som söker högspecialiserad vård från ett annat land. Då vi är en fullt integrerad del av Akademiska sjukhuset har våra patienter tillgång till hela den kompetens, professionalism och erfarenhet som samlats här under Akademiska sjukhusets 300-åriga historia. Vår verksamhet är populär. Bara under 2014 tog vi emot över 350 patienter från 42 olika länder.

För oss som arbetar på Uppsala Care är det viktigt att du ska känna dig trygg och väl mött när du söker vård på Akademiska sjukhuset. Vi hjälper dig med allt det praktiska som behövs inför ditt besök.

Sök vård hos oss

För att vi så smidigt och snabbt som möjligt ska kunna handlägga ditt ärende ber vi att du steg för steg följer nedanstående instruktion.

1. Kontakta Uppsala Care

Du når oss enklast via mejl, men det går även bra att ringa.

uppsala.care@akademiska.se
018-611 22 97
Telefon från utlandet:
+46 18 611 22 97

För att kunna ta ställning till din förfrågan behöver vi få information om:

  • vilken sjukdom du söker för
  • vilken vård du efterfrågar
  • vilket land du söker ifrån
  • din ålder, helst födelsedatum
  • dina kontaktuppgifter

Vi bekräftar mottagande av din förfrågan inom två vardagar.

Utifrån ovanstående information gör vi på Uppsala Care en första bedömning huruvida det är möjligt att erbjuda dig vård på Akademiska sjukhuset. Om vi går vidare och låter våra specialister bedöma ditt fall kommer vi att höra av oss angående vilken ytterligare information vi behöver.

Vanligtvis kan specialisterna lämna besked inom ett par veckor men beroende på omfattningen av förfrågan samt övrig beläggning kan det ta längre tid. Oavsett om Akademiska sjukhuset kan erbjuda dig vård eller inte återkopplar vi självklart till dig.

2. Vi återkopplar till dig

Om Akademiska sjukhuset kan erbjuda dig vård återkommer vi till dig med en preliminär plan för vården och en uppskattad kostnad. 

3. Vi bokar in vården

Om du accepterar vårt erbjudande bokar in vården. Vid behov skickar vi en officiell inbjudan och Visa-support. Om aktuellt skickar vi även en förskottsfaktura. 

 Ansökan om vård

Vård i Sverige

Allas lika värde genomsyrar den svenska sjukvården. I den svenska, offentliga vården kan därför ingen köpa sig förbi kön. Man kan inte heller beställa eller bekosta egna behandlingar eller förmåner. Istället åtnjuter alla patienter samma rättigheter och samma förstklassiga vård. Det är demokratiska principer som vi är mycket stolta över.

Så här betalas vården

Om du betalar själv

(hit räknas även du som får din vård betald via försäkringsbolag)

En förskottsfaktura med uppskattad kostnad skickas till dig.
Betalning ska ske i svensk valuta (SEK) utan avdrag för bankavgifter senast 10 dagar innan utrednings-/behandlingstillfället.
En slutsummering av kostnaderna kommer att göras efter avslutad vård.

Om kostnaderna är lägre än förskottsbetalningen, återbetalas överskjutande summa.
Om kostnaderna är högre än förskottsbetalningen, skickas en tilläggsfaktura.

Om du har en S2/ E112-blankett eller betalningsgaranti från din vårdgivare

Faktura skickas till fakturamottagaren efter avslutad behandling.

 Internetbetalning

Avancerad sjukvård med världsledande specialister

Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus och landets äldsta universitetssjukhus. Här arbetar många världsledande specialister som framgångsrikt bedriver avancerad sjukvård. Tack vare samarbetet med Uppsala universitet är forskningstraditionen hos oss stark. Våra patienter har tillgång de senaste framstegen, nya tekniker och unika behandlingsmetoder.