Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Uppsala Care

Uppsala Care

Om Uppsala Care

Uppsala Care tar hand om dig som söker högspecialiserad vård från ett annat land. Då vi är en fullt integrerad del av Akademiska sjukhuset har våra patienter tillgång till hela den kompetens, professionalism och erfarenhet som samlats här under Akademiska sjukhusets 300-åriga historia. Vår verksamhet är populär. Årligen tar vi emot cirka 400 patienter från ett 50 tal olika länder.

Sök vård hos oss

För att vi så smidigt och snabbt som möjligt ska kunna handlägga ditt ärende ber vi att du steg för steg följer nedanstående instruktion.

1. Kontakta Uppsala Care

Du når oss via mejl och vi bekräftar mottagande av ditt mejl inom två vardagar.

uppsala.care@akademiska.se

Efter din första kontakt med oss kommer vi att ge dig instruktioner och göra en bedömning om det är möjligt att erbjuda dig vård på Akademiska sjukhuset. Därefter går vi vidare med din förfrågan till berörd verksamhet. Vanligtvis kan verksamheten ge besked inom en till två veckor.

Oavsett om Akademiska sjukhuset kan erbjuda dig vård eller inte återkopplar vi självklart till dig.

2. Vi återkopplar till dig

Om Akademiska sjukhuset kan erbjuda dig vård återkommer vi till dig med en preliminär plan för vården och en uppskattad kostnad. 

3. Vi bokar in vården

Om du accepterar vårt erbjudande så går vi vidare med bokning och förskottsfakturering i de fall du är självbetalande, om din vård ska betalas på annat sätt ska erfordrade betalningsförbindelser vara klara innan vården inleds. Vi kan hjälpa till med intyg vid behov.

Vård i Sverige

Allas lika värde genomsyrar den svenska sjukvården. I den svenska, offentliga vården kan därför ingen köpa sig förbi kön. Man kan inte heller beställa eller bekosta egna behandlingar eller förmåner. Istället åtnjuter alla patienter samma rättigheter och samma förstklassiga vård. Det är demokratiska principer som vi är mycket stolta över.

Så här betalas vården

Om du betalar själv

(hit räknas även du som får din vård betald via försäkringsbolag)

En förskottsfaktura med uppskattad kostnad skickas till dig.
Betalning ska ske i svensk valuta (SEK) utan avdrag för bankavgifter senast 10 dagar innan utrednings-/behandlingstillfället.
En slutsummering av kostnaderna kommer att göras efter avslutad vård.

Om kostnaderna är lägre än förskottsbetalningen, återbetalas överskjutande summa.
Om kostnaderna är högre än förskottsbetalningen, skickas en tilläggsfaktura.

Om du har en S2/ E112-blankett eller betalningsgaranti från din vårdgivare

Faktura skickas till fakturamottagaren efter avslutad behandling.

Avancerad sjukvård med världsledande specialister

Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus och landets äldsta universitetssjukhus. Här arbetar många världsledande specialister som framgångsrikt bedriver avancerad sjukvård. Tack vare samarbetet med Uppsala universitet är forskningstraditionen hos oss stark. Våra patienter har tillgång de senaste framstegen, nya tekniker och unika behandlingsmetoder.