Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Om Akademiska

På Akademiska sjukhuset erbjuder vi sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. Varje år söker över 700 000 människor vård hos oss. Då har vi inte räknat in anhöriga eller de som kommer hit av andra skäl. Oavsett av vilken anledning du besöker oss, hoppas vi att du känner dig varmt välkommen. Det är för din skull vi är här.

Om Akademiska sjukhuset

Främsta experten på din hälsa är du.

På Akademiska sjukhuset arbetar vi för att du som
patient ska vara i centrum för din egen vård.
Bli därför inte förvånad om någon frågar om
vad som är viktigt för just dig. För även om
vi är specialister på sjukdomstillstånd och har
tillgång till forskning i världsklass, är din upplevelse
och egen erfarenhet ovärderlig.
Tillsammans utgår vi från din hälsa och vi sätter
gemensamma mål för din tid hos oss.
Vi tar ansvar för helheten och säkerställer att
du får bästa möjliga vård.

Värdebaserad vård

Här är det alltid nära till hög kompetens

Akademiska är ett av Sveriges största sjukhus. Trots det finns våra mottagningar och avdelningar samlade i ett vackert och avgränsat område, mitt i centrala Uppsala. Det här gör att du alltid har nära till specialistkompetens som inom ett flertal områden tillhör världens främsta.

Till exempel kommer patienter med svåra brännskador till oss från hela Sverige. Samma sak gäller olika typer av missbildningar och skador på ansikte och huvud. Och vår behandling mot cancer i hormonproducerande organ är eftertraktad världen över.

En komplicerad sjukdom är också ett tillfälle att lära

Som patient på Akademiska sjukhuset är det troligt att du möter någon av alla de som forskar eller gör sin utbildning hos oss. Du är mycket viktig, då du bidrar till att vi kan utbyta erfarenheter och lösa fler sjukdomars gåta. Samarbetet med universitetet ger en ovärderlig tillgång till de senaste framstegen inom medicinsk forskning. Genom åren har våra forskare bidragit till att utveckla behandling mot många svåra sjukdomar. 

Patient på ett forskningssjukhus

Våra uppdrag

Sjukhusstyrelsen, vår politiska nämnd, har tilldelat Akademiska sjukhuset fyra uppdrag. Det är de fyra uppdragen som gör oss till ett universitetssjukhus.

  • Vård
  • Utbildning
  • Forskning
  • Samverkan med näringsliv

Vi erbjuder högspecialiserad vård i världsklass, samtidigt som vi tillhandahåller och ansvarar för länssjukvård till alla invånare i Region Uppsala. Detta bredare uppdrag särskiljer oss från andra universitetssjukhus i Sverige.

Våra kärnvärden

Vår värdegrund bygger på tre kärnvärden: skickliga, ödmjuka och långsiktiga. Det är kärnvärden som alla har stor betydelse för oss och präglar vår kontakt med dig.

  • Skickliga - vi värnar kompetens och utvecklar ständigt vårt kunnande
  • Ödmjuka - vi bemöter dig med engagemang, respekt och personligt intresse
  • Långsiktiga - vi bygger våra åtaganden på samverkan, förtroende och uthållighet

God vård är inte bara medicinsk behandling. Det är så mycket mer.

Om Akademiska sjukhuset

Ett sjukhus, många roller

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. I vardagen flyter de olika rollerna ihop. På så sätt uppstår förutsättningen för, och förklaringen till, den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns här.

Forskning för att lära

Som patient på Akademiska sjukhuset är det troligt att du möter någon av alla de som forskar eller gör sin utbildning hos oss. Det kanske spontant inte låter särskilt lockande att vara föremål för studier, men funktionen är viktig. För att utbyta erfarenheter och för att lösa fler sjukdomars gåta.

Akademiska sjukhusets verksamhetsidé

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi är det ledande universitetssjukhuset i Sverige med fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.