Luftburen intensivvård LIV

Luftburen intensivvård LIV

Om oss

Ett nummer som räddar liv - 018-200 112

Du har en svårt sjuk patient i akut behov av förflyttning och fortsatt intensivvård. Vi har utrustningen, kapaciteten och personalen som gör det på bästa sätt. Ring oss. Helikoptern är i luften inom 10 minuter, 30 om det är på natten. Ombord finns då några av landets mest erfarna och specialutbildade läkare och sköterskor inom luftburen intensivvård. De är vana att arbeta i samma team och övertar genast det fulla, medicinska ansvaret för patienten. Ingen från er behöver följa med under resan, vilket gör att ni behåller alla resurser på avdelningen. På så sätt sparas både tid, kraft och liv.

Vi flyger patienten till Akademiska sjukhuset eller till annat, förutbestämt sjukhus inom Europa. Vid behov kompletteras vårdteamen med den specialkompetens som behövs. På flygningen finns alltid två piloter för extra flygsäkerhet.

Det här ingår när du ringer oss:

  • Beredskap dygnet runt, året runt.
  • Helt specialistteam som är vana att arbeta ihop.
  • Dubbla piloter för extra säkerhet under flygningen
  • Specialutrustad intensivvårdsbår eller kuvös.
  • Medicinskt ansvar från säng till säng.
  • Kortast möjliga tid utanför sjukhus.
  • Alla kostnader för uppdraget på en och samma faktura, vilket ger enklare översyn och administration.
 Rapportformulär för patienttransporter

Svenskt ambulansflyg

Akademiska sjukhuset och Luftburen Intensivvård LIV är också arbetsgivare och vårdgivare för ambulansflygplanen inom Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Flygplanen och sjuksköterskorna som är anställda är baserade på Arlanda.

 Läs mer om flygambulans - Svenskt ambulansflyg

Vårt erbjudande

Akademiska sjukhusets luftburna intensivvård erbjuder transporter av svårt sjuka patienter mellan sjukhus i Sverige och Europa. Dygnet runt, året runt. Vi har mycket lång och bred erfarenhet av avancerad sjukvård under krävande förhållanden. Det är bland annat därför vi hämtar hem svenskar som sårats i strid runt om i världen.

Vi tror att det bästa resultatet uppnås om de som arbetar med patienten känner och litar på varandra. Det är därför vi alltid har fasta team bestående av specialutbildade läkare och sjuksköterskor. På minimalt utrymme ombord på helikoptern eller flygplanet utför de samma avancerade arbete som sker i landets bästa medicinska rum och salar. Så snart våra medarbetare tagit hand om en patient övertar de också det fulla medicinska ansvaret för honom eller henne.

Se filmer om oss

Följ med oss i vår intensivvårdshelikopter

Följ med oss i vår intensivvårdshelikopter

Jag var egentligen död

Felicia om olyckan och luftburen intensivvård

Kontaktinformation

Chef
Per Bondegård
018-611 48 59

Verksamhetschefssekreterare
Anna-Carin Gullbrand
018-611 48 94

Postadress
Uppsala Garnision
Luftburen intensivvård LIV
Hangar 96
751 37 Uppsala