Våra tjänster

Patient bärs in i helikopter av personal.
Våra tjänster

Varje år genomför LIV (luftburen intensivvård) vid Akademiska sjukhuset ca 800 uppdrag, både planerade sjuktransporter och akuta flygningar vid exempelvis svåra trafikolyckor.

Med vid transport av vuxna och större barn finns alltid specialistutbildad narkosläkare och specialistsköterska inom anestesi eller intensivvård, båda med flygmedicinsk utbildning. Teamet planerar och ansvarar för hela transporten, från säng till säng. Eftersom personalen arbetat länge vid Akademiska Sjukhuset kan snabba omdirigeringar göras om patientens tillstånd blir sämre eller fler utredningar behöver genomföras. På så sätt förkortas väntetiden.

De flesta patienterna vi möter har skallskador eller blödningar i hjärnan. Den näst största patientgruppen är olycksfall där många organ i kroppen skadats. Antalet patienter med många och svåra frakturer, särskilt i bäckenet och i kotpelaren, har ökat de senaste åren.

När behov finns kan läkare med särskild kompetens, exempelvis neurokirurg eller kärlkirurg, följa med och ta hand om patienten direkt på plats.

Våra minsta patienter är för tidigt födda eller nyfödda barn i behov av neonatal intensivvård och/eller hjärtkirurgi. I de här fallen, med barn som föds så tidigt som i vecka 23, kan ett enda enkelt misstag vid exempelvis blöjbyte få ödesdigra konsekvenser. Därför består teamet vid kuvösflygningar av specialistutbildad neonatolog och neonatalsjuksköterska.

Akuttransport

Prio 1-uppdrag

Vid andnöd, bröstsmärtor, fallskador, trafikolyckor och andra allvarliga sjukdomsfall är vi snabbt på plats och kan påbörja vården redan på olycksplatsen eller under transporten till sjukhus. Många gånger är just den initiala behandlingen skillnaden mellan liv och död.

Vi når även hjälpsökande på otillgängliga platser så som öar och i väglöst land.

Våra främsta samarbetspartners är ambulanssjukvården i Uppsala län, norra Stockholm och södra Gävleborg. Självklart är vi även tillgängliga för akutuppdrag i andra områden där vår medicinska kompetens eller transportkapacitet behövs. Vårt arbete garanterar minsta möjliga tid utanför sjukhus och vår rutinerade personal följer väl inarbetade rutiner som garanterar bästa möjliga omhändertagande.

Intensivvårdstransport

Den största delen av vår verksamhet är sjuktransporter av mycket svårt sjuka människor i behov av obruten och kompetent intensivvård. Våra uppdrag sker både i Sverige och utanför landets gränser, då mestadels med flygplan.

Utöver vårt specialistteam kan vi alltid komplettera med den kompetens som behövs för det specifika fallet, oavsett om det gäller neonatalvård eller någon annan form av komplicerad och livsviktig vårdinsats.

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera transport av en patient?
Ring oss på 018-200 112.