Inflammation

Inflammation

Unik kompetens och unika möjligheter

Möt våra experter på utredning och behandling av inflammatoriska sjukdomar. Mångårig forskning och utveckling på hög internationell nivå har lett fram till unik kompetens och unika möjligheter hos våra medarbetare på Akademiska sjukhuset att utreda och behandla inflammatoriska sjukdomar.

Vi har samlat denna kompetens inom ramen för ett excellenscenter för inflammation och erbjuder nu sjukvården i Sverige och utomlands att ta del av vårt kunnande. Inflammatoriska sjukdomar är som regel en konsekvens av en missriktad och oändamålsenlig aktivering av den inflammatoriska processen och kan drabba alla organ i kroppen, men kan också vara ett uttryck för en bristande aktivering med bl a ökad infektionskänslighet som konsekvens.

Det sker en ständig utveckling av nya och potenta läkemedel med vilka vi kan reglera den inflammatoriska processen. Många av dessa kräver en noggrann kartläggning av patientens sjukdom med hjälp av sofistikerade diagnostiska hjälpmedel. På Akademiska sjukhuset ligger vi i internationell framkant när det gäller utveckling av nya behandlingar och diagnostiska metoder allt till gagn för våra patienter.

Infektionsbiologi

Forskargruppen har under en längre tid ägnat sig åt diagnostik av de intracellulära bakterierna legionella, bartonella samt klamydia. En del av de diagnostiska redskap som finns på Akademiska laboratoriet för dessa bakterier är unika i Sverige och är av referenslaboratoriekaraktär.

Legionellan är en vattenlevande bakterie, som upptäcktes på 1970-talet. Ute i naturen kan den förekomma i amöbor, och denna egenskap gör att den också utvecklat en förmåga att överleva i människolungans makrofager.

 

Inflammations- och immunbrisdiagnostik

Forskargruppens huvudsakliga intresse har genom åren varit att studera de två vita blodkropparna, den eosinofila och neutrofila granulocytens funktion och omsättning. Detta har bl a inneburit identifiering av nya och unika sekretoriska proteiner samt studiet av cellernas funktion in vitro och in vivo. Vi har utvecklat känsliga immunologiska mätmetoder för ett flertal av dessa sekretoriska proteiner såsom ECP (eosinophil cationic protein), EPX (eosinophil protein x), HNL/NGAL (human neutrophil lipocalin), MPO (myeloperoxidase) för att användas att studera cellernas delaktighet i olika sjukdomsprocesser såsom astma, allergi, reumatiska sjukdomar, infektionssjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar mm.

Systemisk autoimmunitet

Vår forskargrupp försöker klarlägga orsaken till de inflammatoriska reumatiska systemsjukdomarna och bidra till utvecklingen av nya terapier vid dessa tillstånd. Till de inflammatoriska reumatiska systemsjukdomarna räknas bl a Systemisk lupus erythematousus (SLE), Sjögrens sjukdom och Systemisk skleros.