Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Barnskyddsteamet

Ungdom tittar på mobiltelefon.

Barnskyddsteamet är ett multiprofessionellt team som har särskild barnmedicinsk kompetens när barn och ungdomar far illa. Vi samarbetar med andra sjukvårdsenheter och myndigheter. Barnskyddsteamet är en remissinstans. Vi är en skyddad enhet inom Akademiska barnsjukhuset och har skyddade journaler.

Vi ansvarar för kvalitetssäkring och formulerar rutiner för handläggning av barn som far illa samt utbildning för medarbetare i Region Uppsala. Vi verkar för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser. Vi har en konsultativ roll i samhället angående frågor om barn som far illa och forskning är en viktig del i vår verksamhet.

Sektionen för Barns vård och hälsa med ingång via Barnskyddsteamet har i uppdrag att utföra läkarundersökning vid socialtjänstens beredande om vård enligt 32 § LVU och hälsoundersökningar enligt HSLF-FS 2019:19 för barn 0 till och med 17 år som placeras för vård utanför det egna hemmet av socialtjänsten.