Barnskyddsteamet

Ungdom tittar på mobiltelefon.

Barnskyddsteamet är ett multiprofessionellt team som har särskild barnmedicinsk kompetens när barn och ungdomar far illa. Vi samarbetar med andra sjukvårdsenheter och myndigheter. Barnskyddsteamet är en remissinstans. Vi är en skyddad enhet inom Akademiska barnsjukhuset och har skyddade journaler.

Vi ansvarar för kvalitetssäkring och formulerar rutiner för handläggning av barn som far illa samt utbildning för medarbetare i Region Uppsala. Vi verkar för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser. Vi har en konsultativ roll i samhället angående frågor om barn som far illa och forskning är en viktig del i vår verksamhet.

Sektionen för Barns vård och hälsa med ingång via Barnskyddsteamet har i uppdrag att utföra läkarundersökning vid Socialtjänstens beredande om vård enligt LVU 32 § och hälsoundersökningar för barn som placeras för vård av Socialtjänsten utanför det egna hemmet enligt HSLF-FS 2019:19.

Hälsoundersökningar

Hälsofam är en modell för hälsoundersökningar för barn som vårdas utanför det egna hemmet. Hälsoundersökningar utförs på begäran av socialtjänsten på barn 0– till och med 17 år. Hälsoundersökning omfattar medicinsk- och psykologisk bedömning.

Läkarundersökning vid Socialtjänstens beredande om vård enligt LVU 32 §