Barnskyddsteamet

Ungdom tittar på mobiltelefon.

Vi står till förfogande för samhällets och rättsväsendets behov av särskild barnmedicinsk kompetens när misstanke uppstår om att barn och ungdomar far illa.

Vi bistår vid den medicinska utredningen och rådgör vid anmälningar till de sociala och polisiära myndigheterna. Vi bedriver uppföljning och kvalitetssäkring och formulerar rutiner för handläggning av barn som far illa.

Flera olika professioner arbetar tillsammans i teamet och vi samarbetar med andra sjukvårdsenheter och myndigheter. Vi bedriver utbildning och verkar för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls. Vi bedriver också forskning och preventionsarbete samt har en konsultativ roll i samhället angående frågor om barn som far illa.

Vi är specialutbildade på barn och arbetar enligt barnsjukhusets riktlinjer att följa FN:s barnkonvention.