Provtagnings­anvisningar

Bild på provtagningskit.

Vill du få information om en analys?

Sök i analyssortimentet

Instruktion Sök analys

Skriv in de första bokstäverna eller hela analysens namn i sökrutan överst till höger på sidan, klicka på sök.
Vill du se hela analyssortimentet ställ dig i sökrutan och klicka på sök.

Remisser, provtagning, transporter och analys

Hänvisning till ackreditering

Viktig information angående laboratoriets ackrediteringsstatus vid elektronisk överföring av svar.

Akademiska laboratoriet utför analyser enligt ackrediterad metod, och med förväntad noggrannhet, när sådant alternativ finns.

Vid elektronisk överföring av svar där korrekt överföring av ackrediteringsstatus inte kan erbjudas är svaret inte att betrakta som ackrediterat.

Laboratoriet kan vid behov leverera en rapportutskrift med information om ackrediteringsstatus. Kontakta analyserande laboratorium.

 Läs mer om ackreditering

Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här hittar du nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi.

 Nyheter