Remisser till Akademiska laboratoriet

Där artikelnummer saknas finns inte längre tryckta remisser.
Alla remisstyper kan skrivas ut från denna sida.
Remisserna visas i färg för att underlätta vid val av provrör, det går bra att skriva ut dem i svart-vitt.

Klinisk genetik

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi och farmakologi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi**

* Remiss som har märkmaterial (etiketter för provkärl) på baksidan.
** Remisserna är ifyllningsbara pdf-er. Skriv in de uppgifter som är nödvändiga för laboratorieundersökningen och skriv ut remissen och bifoga med provet.