All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Där artikelnummer anges kan remiss beställas från Mediq.
Där artikelnummer saknas finns inte längre tryckta remisser.
Alla remisstyper kan skrivas ut från denna sida.
Remisserna visas i färg för att underlätta vid val av provrör,
det går bra att skriva ut dem i svart-vitt.

CosmicBoS-etiketter beställs från Mediq

CosmicBoS-etikett (Zebra) art nr. 57644
CosmicBoS-etikett (MarkPoint) art nr. 57873

Klinisk genetik

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi och farmakologi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi**

* Remiss som har märkmaterial (etiketter för provkärl) på baksidan.
** Remisserna är ifyllningsbara pdf-er. Skriv in de uppgifter som är nödvändiga för laboratorieundersökningen och skriv ut remissen och bifoga med provet.