Beställning remisser från klinisk kemi och farmakologi

Här kan du som jobbar i regioner utanför 5-klövern (ni som inte har avtal med Apotekstjänst) göra en beställning av våra remisser.

Kryssa i vilken remiss som önskas