All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under torsdagen och fredagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Vårdadministrativ service (VAS)

Vårdadministrativ service ger administrativt stöd och service till läkare, avdelningschefer, vårdpersonal och paramedicinsk personal. Utgångspunkten för vårt arbete är alltid patienten i centrum.

Vår vision

"Genom att vara kreativa, innovativa och professionella är vårdadministrativ service med och utvecklar framtidens sjukvård. Vi känner arbetsglädje och har alla ett gott bemötande till patienter, anhöriga och varandra."

Genom ett professionellt förhållningssätt, kunnande, effektivitet, samarbetsvilja, social kompetens och god kännedom om verksamheten är vi en given resurs i vårdteamet. Vi ger också god service till andra delar av sjukhuset och till våra remittenter.