Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vårdadministrativ service (VAS)

Glada kollegor.

Vårdadministrativ service är en verksamhet som finns över hela Akademiska sjukhuset. Vi är medicinska sekreterare och administratörer som säkerställer att sjukhuset har rätt registreringar, korrekt vårdadministration och ett professionellt bemötande mot våra kunder och besökare. ​Vi är en innovativ, flexibel och ansvarstagande verksamhet som står för hög kvalitet och rätt använd kompetens.

Vår vision

"Genom att vara kreativa, innovativa och professionella är vårdadministrativ service med och utvecklar framtidens sjukvård. Vi känner arbetsglädje och har alla ett gott bemötande till patienter, anhöriga och varandra."

Genom ett professionellt förhållningssätt, kunnande, effektivitet, samarbetsvilja, social kompetens och god kännedom om verksamheten är vi en given resurs i vårdteamet. Vi ger också god service till andra delar av sjukhuset och till våra remittenter.