All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Vill du göra din LIA hos oss?

Inom vårdadministrativ service tar vi emot studenter som utbildar sig till medicinska sekreterare. Vi har en handledarorganistation med huvudhandledare och handledare inom varje verksamhetsområde. De studenter som gör sin LIA (lärande i arbete) hos oss får därmed praktisera inom flera olika verksamhetsområden för att få en så bred inblick i yrket som möjligt.

Vill du göra din LIA hos oss? Kontakta Åsa Florén för mer information!