Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Enligt beslut av riksdag och regering är Sverige indelat i sex sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan ska utövas genom en samverkansnämnd eller motsvarande. Region Uppsala ingår idag i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ingår följande regioner: 

  • Region Uppsala
  • Region Dalarna
  • Region Gävleborg
  • Region Sörmland
  • Region Värmland
  • Region Västmanland 
  • Region Örebro län

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns två universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro. Det finns även fem länssjukhus i Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad och Västerås. Dessutom finns det 18 länsdelssjukhus spridda över sjukvårdsregionen samt 250 vård- och hälsocentraler och tre helikoptrar.

Det övergripande målet för sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda regionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska dessutom vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och erbjudas i rimlig tid.

Varje region representeras av tre ledamöter och tre ersättare. Region Uppsala representeras av ordinarie ledamöter Stefan Olsson (M), Malin Sjöberg Högrell (L) och Helena Proos (S) och ersättare Björn-Owe Björk (KD), Fredrik Leijerstam (MP) och Vivianne Macdisi (S).

Protokoll från samverkansnämndens möten och mer information om det sjukvårdsregionala samarbetet finns på samverkansnämndens webbplats.

Alla loggor.jpg