Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Sjukvårdsregion Mellansverige

Enligt beslut av riksdag och regering är Sverige indelat i sex sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan ska utövas genom en samverkansnämnd eller motsvarande. Region Uppsala ingår idag i Sjukvårdsregion Mellansverige.

I Sjukvårdsregion Mellansverige ingår följande regioner: 

  • Region Uppsala
  • Region Dalarna
  • Region Gävleborg
  • Region Sörmland
  • Region Värmland
  • Region Västmanland 
  • Region Örebro län

I Sjukvårdsregion Mellansverige finns två universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro. Det finns även fem länssjukhus i Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad och Västerås. Dessutom finns det 18 länsdelssjukhus spridda över sjukvårdsregionen samt 250 vård- och hälsocentraler och tre helikoptrar.

Det övergripande målet för sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda regionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska dessutom vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och erbjudas i rimlig tid.

Varje region representeras av tre ledamöter och tre ersättare. 

Protokoll från samverkansnämndens möten och mer information om det sjukvårdsregionala samarbetet finns på Sjukvårdsregion Mellansveriges hemsida.

Alla loggor.jpg