Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket på Akademiska sjukhuset är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Vi är till för dig som är anställd i Region Uppsala, har avtal med regionen, forskare samt studerande vid Uppsala universitet. 
Vänd dig till oss om du behöver hjälp med att hitta evidensbaserad information och informationssökning. 

Åtkomst till E-biblioteket hemifrån

Region Uppsala har en proxy-lösning som gör det enkelt för anställda att komma åt databaser, tidskrifter och e-böcker både på jobbet och hemifrån. Du hittar alla elektroniska resurser i Sök information – E-biblioteket.
När du befinner dig utanför regionens nätverk loggar du in med ditt personliga organisationskonto på samma sätt som när du loggar in på en arbetsdator. Är du på jobbet sker inloggningen automatiskt. Observera att vissa databaser kräver att du registrerar ett personligt konto för åtkomst utanför regionens nätverk.

Om du är behörig att använda regionens elektroniska resurser t.ex. om du arbetar på en privat vårdenhet med regionavtal, men saknar ett personligt organisationskonto hos Region Uppsala kan du be din chef att skicka en e-post till IT för att beställa ett externt konto för att logga in på regionens programportal. När du är inne på regionens nätverk går du till Sök information – E-biblioteket för åtkomst till samtliga elektroniska resurser.