Information om HTA

Information om HTA

*Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. I ett HTA-projekt söker, värderar och sammanställs litteratur på ett systematiskt sätt för att se vilket vetenskapligt stöd som finns.
Här kan du nominera frågor som du tycker behöver belysas i ett HTA-projekt via Uppsala-Örebro sjukvårdsregions HTA-råd. Det kan gälla metoder som du tycker bör införas eller som borde avvecklas. Det regionala HTA-rådet ställer upp med metodstöd men verksamheten förväntas också delta.
Fyll i uppdragsbeställningen så utförligt som möjligt. Du kommer sedan bli kontaktad för ett möte då vi tillsammans kompletterar informationen. Därefter fattas beslut om huruvida en HTA-granskning ska göras.

Arbetet är kostnadsfritt.

Så här går det till:

  1. Frågan ställs via e-formulär som återfinns på Intranätet och https://www.akademiska.se
  2. Biblioteket gör en första sökning
  3. Resultatet gås igenom av biblioteket, HTA-representanten (Johan Sundström) och frågeställaren.
  4. HTA-representanten skickar nomineringsförslaget till CAMTÖ.
  5. Frågan accepteras som HTA-projekt och arbetsgruppen utses av CAMTÖ: två bibliotekarier, frågeställaren och representanter från CAMTÖ.
  6. Arbetsgruppen träffas och förfinar PICOT .
  7. Biblioteket gör den systematiska sökningen.
  8. Biblioteket överlämnar sökresultatet till frågeställaren och CAMTÖ-representanterna samt skriver metodrapport.
  9. Frågeställaren och CAMTÖ-representanterna läser, gör PRISMA-analys och sammanställer resultatet.

HTA-projekt (systematisk översikt): Urval, kvalitetsgranskning och syntes baseras på originalstudier. 
Mini-HTA (snabböversikter): Urval och sammanställning baseras på publicerade systematiska översikter.