Så kan du bidra till sjukvården

Det finns många sätt att vara delaktig i sjukvården. Ditt bidrag betyder mycket för forskning och utveckling av sjukvård, men kan också ha stor betydelse för en annan patient och medmänniska.

Ge blod

Nästan alla kan bli blodgivare. Är du mellan 18-60 år och känner dig fullt frisk är du välkommen att anmäla dig som blodgivare. Mer information om blodgivning samt våra öppettider finns på blodcentralernas webbsida:

Donera blodstamceller

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. Gå med idag, så kanske du kan rädda någons liv imorgon.

Donationsregistret

Genom donationsregistret kan du enkelt registrera din inställning till att donera organ och vävnader om du skulle avlida på ett sådant sätt att donation är möjlig.

Bli donator av ägg och spermier

Det finns en grupp kvinnor och män som inte har tillräckligt med ägg eller spermier för att kunna ge dem ett barn. Genom behandling med donerade ägg eller spermier kan vi även hjälpa dessa par. För att kunna erbjuda denna typ av behandling är vi beroende av våra högt uppskattade frivilliga donatorer av ägg och spermier.

Donera bröstmjölk

Ofta ges donerad bröstmjölk enbart under ett par dygn tills mammans egen bröstmjölk kommit igång ordentligt. För en del barn blir perioden då barnet behöver donerad bröstmjölk betydligt längre, till exempel om mamman är sjuk efter förlossningen.

Delta i forskning som patient

Under behandlingstiden kan du bli tillfrågad om du vill delta i forsk­ningsprojekt för att öka kunskapen om en viss sjukdom. Deltagande är helt frivilligt och om du väljer att avstå påverkas inte din behandling. Forskningen förbättrar vården i framtiden och är därför mycket viktig. Du blir tillfrågad under din behandling.

Fonder och stiftelser