Välkommen till reproduktions­centrum

Vi har stängt från den 5 juli 2024 och öppnar igen den 5 augusti 2024. Ärenden som kommer in under perioden kommer att besvaras efter den 5 augusti.

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

018-611 57 07

Telefontider
Mån - Tor 8-15
Fredagar 8-14

Sekreterare (för frågor om remisser och väntetider)
018-611 28 35
mån-fre 10.30-11.30

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-15.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 96, 5 tr

 Hitta till ingång

Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset har ett stort utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi utför komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Aktuellt

240703

Under våren 2024 infördes ett elektroniskt övervakningssystem, RI Witness, på Reproduktionscentrum. Systemet är ett sätt att kvalitetssäkra och underlätta arbetet på laboratoriet genom att de dubbelkontroller som tidigare utförts av två embryologer nu kan ske med hjälp av elektronisk övervakning.

Läs mer om kortet här.

240610

Reproduktionscentrum har sommarstängt 8 juli–2 augusti. Datum för sista embryoåterföring är 3 juli och dag för sista insemination är 4 juli. Efter sommarstängningen gäller följande datum:

  • Första sprutstart är 1 augusti (endast efter överenskommelse)
  • Första dag för insemination är 6 augusti.
  • Första dag för ägguttag och även embryoåterföring är 12 augusti.

Under vår sommarstängning finns jourverksamhet för patienter som behöver frysa ner spermier i fertilitetsbevarande syfte. För detta finns vi att nå på telefonnummer 018–611 57 73, måndag-fredag 8–16

Vi önskar alla en trevlig sommar!

231106

Det råder brist på donerade ägg och spermier vilket medför långa väntetider för behandling och lång väntan på barn. Du kan bidra genom att donera, läs mer här:

231025

Med anledning av Uppdrag gransknings program ”De värnpliktiga och experimentet” som sändes den 25 oktober 2023 har vi samlat vanliga frågor och svar här för dig som känner dig orolig efter att ha sett programmet.
Läs våra frågor och svar här.

220913

Verksamheten på Reproduktionscentrum är nu tillbaka i vanlig omfattning och vi håller måldatum för alla besök, men vi kommer snart att ha brist på donatorer av spermier och ägg. Sprid gärna detta och uppmuntra fler att bli donatorer! Mer information finns i länkar här på sidan.

Om oss

Vi har flera års erfarenhet av arbete med barnlösa patienter. Vi månar om att du som patient ska få ett personligt bemötande i en avspänd och stressfri atmosfär och att du ska känna dig delaktig i utredning och behandling.

Sök vård hos oss

För boende i Uppsala län krävs ingen remiss, du/ni kan ringa för att boka tid för nybesök, vi kommer då att ställa en del kompletterande frågor gällande dig och din eventuella partner. Patienter från andra län kan söka direkt till oss enligt nya patientlagen via egen vårdbegäran, eller få remiss från sin region. Egen vårdbegäran innebär inte att man med automatik har rätt till specialistvård. Bedömning görs och vård kan erbjudas om resurs finns. Om man söker enligt nya patientlagen omfattas man inte av vårdgaranti och har inte rätt till ersättning för sjukresor.

När vi har fått en remiss bedöms den och du/ni placeras på aktuell väntelista. När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en kallelse.

Väntelista och kötid

Reproduktionscentrum uppfyller vårdgarantin vilket betyder att vi har mindre än tre månaders väntetid i de flesta fall av utredning och behandling av barnlöshet.

Detta gäller vid vanlig barnlöshetsutredning, ägglossningsstimulering, makeinsemination och provrörsbefruktning (IVF-behandling) inkluderande eventuell intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) och uthämtande av spermier från mannens bitestiklar eller testiklar.

Väntetiden för behandling med insemination av donerade spermier är högst tre månader från det att tillgänglig donator finns. Tiden fram till dess varierar och kan vara svår att uppskatta. Observera dock att denna vårdgaranti inte gäller det patienter från andra landsting som söker enligt valfrihetsprincipen i nya patientlagen. Väntetiden till äggdonationsbehandling är 6-12 månader.

Vill du bli donator?

Det finns en grupp kvinnor och män som inte har tillräckligt med ägg eller spermier för att kunna ge dem ett barn. Genom behandling med donerade ägg eller spermier kan vi även hjälpa dessa par. Vi hjälper också samkönade kvinnliga par.

För att kunna erbjuda denna typ av behandling är vi beroende av våra högt uppskattade frivilliga donatorer av ägg och spermier. Är du intresserad av att bli donator så är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Information inför ditt besök

För boende i Uppsala län krävs ingen remiss, du kan ringa för att boka tid för nybesök, vi kommer då att ställa en del kompletterande frågor gällande dig och din eventuella partner. Patienter från andra län kan söka direkt till oss enligt nya patientlagen eller få remiss från hemlandstinget. Om man söker enligt nya patientlagen omfattas man inte av vårdgaranti och har inte rätt till ersättning för sjukresor.

När vi har fått en remiss bedöms den och du placeras på aktuell väntelista. När du har kommit fram i kön skickar vi en kallelse.

Legitimation och betalning

Anmäl dig i receptionen på plan 5 när du kommer, anmäl dig inte i kassan eller vid skärmen på bottenvåningen. Du måste alltid kunna legitimera dig vid ditt besök så ta med giltig legitimation och eventuellt högkostnadskort inför besöket. På Reproduktionscentrum kan man betala med kort eller mot faktura. Fakturabetalning gäller ej vid privatbetalande behandlingar.

Vad kostar det?

Patientavgiften är för närvarande 260 kronor per person för läkarbesök och 110 kronor för provtagning och tas ut upp till frikortsnivån. Vid besök för par tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas.

Provtagning

Eventuellt tas blodprover avseende hepatit B, hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, syfilis samt immunitetsprövning mot röda hund (rubella). Dessa prover får inte vara äldre än 2 år. Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv ('äggreserv'), detta görs med vaginal ultraljudsundersökning samt blodprov (AMH).

Under stimulering behöver vi kontrollera utveckling av äggblåsor med vaginalt ultraljud och ibland kontrollera ett blodprov för nivå av östradiol.

Spermieprov

Spermieprov vid fertilitetsutredning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov vid besök i samband med behandling. För enstaka analys som utförs efter remiss från husläkare betalas patientavgift..

Under utredning och behandling görs spermieprov. Provet kan göras i hemmet om det kommer in till lab senast 1½ timme efter uttömning. Burk för detta fås från Reproduktionscentrum. Spermaprov lämnas in på lab efter anmälan i receptionen. Det finns även provlämningsrum för de som gör provet på mottagningen.

Egenbetalande behandling, syskonbehandling

Reproduktionscentrum kan ta emot privatbetalande patienter i de fall behandling skett hos oss tidigare. I övrigt hänvisar vi till privat klinik. Var god tag kontakt med oss för närmare information. Vi gör en bedömning av vad som är det lämpligaste behandlingsalternativet. Egenbetalande behandlingar ges i mån av resurser.

Våra läkare

Vi strävar efter att erbjuda största möjliga kontinuitet i kontakten med våra läkare och barnmorskor, men då vår personal även har andra uppdrag som jourtjänstgöring, utbildning och forskning kan vi inte alltid uppfylla det. Vi använder systemet PAL (patientansvarig läkare) och försöker alltid boka tid hos den läkare som du eller ni träffat vid föregående besök eller om ni har specifika önskemål att träffa en särskild person som arbetar hos oss. Vi kan inte tillmötesgå önskemål gällande vårdgivarens kön eller etnicitet.

Under besöket på Reproduktionscentrum kommer du/ni att träffa specialistläkare där flera även är subspecialistutbildade inom reproduktionsmedicin. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionscentrum.

Återbud eller avbokning

Behöver du boka om eller boka av din tid ska du göra det så snart som möjligt. Avbokar du din tid senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du betala besöksavgiften. Det gäller även för patienter med frikort. Det går bra att avboka din tid via 1177 e-tjänster eller genom att ringa barnmorskorna på telefon 018-611 57 07 eller de medicinska sekreterarna på telefon 018-611 28 35, där kan du även boka ny tid.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter eftersom många har problem med astma eller allergi, men framförallt för att embryon är mycket känsliga.

Information efter besöket

Efter besöket kan du/ni bli kallade till ytterligare besök för mer utredning. Kontakta barnmorskorna per telefon för att få svar på eventuella frågor kring din/er behandling. Du/ni kommer också att meddela behandlingsresultatet och får då information om nästa steg.

Graviditetstest

En behandling mot ofrivillig barnlöshet avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling får ni instruktion om när detta test ska tas. Hur ni sedan går vidare beror på resultatet.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är positivt ringer ni till barnmorskan på Reproduktionscentrum och meddelar resultatet. En tid för ett ultraljud ungefär i graviditetsvecka sju bokas. Sedan kontaktar ni en Barnmorskemottagning för att boka tid för inskrivning.

Vad händer om testet är negativt?

Om graviditetstestet är negativt ringer ni till barnmorskan och meddelar detta och planerar hur ni ska gå vidare.

Blödningar är vanligt

Efter behandling är det vanligt med blödningar oavsett hur resultatet blir, de flesta av dessa blödningar är helt ofarliga men kontakta våra barnmorskor om du känner osäkerhet eller oro.

Instruktioner för läkemedel

Se instruktionsfilmer för hur du tar ditt läkemedel på rätt sätt. Läs mer

Vill du delta i forskningsprojekt?