Välkommen till reproduktionscentrum!

1177

Här kan du på ett enkelt sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid.

 1177.se

Telefon

018-611 57 07

Telefontider
Mån - Tor 8-15
Fredagar 8-14

Sekreterare (för frågor om remisser och väntetider)
018-611 28 35
mån-fre 8-9

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-15.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 96

 Hitta till ingång

Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset har ett stort utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi utför komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Uppdatering angående covid-19

210112

De är nu ett ansträngt läge på enheten då vi fortsättningsvis lånar ut personal till verksamhet som är direkt involverad i covid-vård. Det medför att det inte kan utföras lika många färska IVF-behandlingar som vid full verksamhet. Du som har en inplanerad behandling kan behöva skjuta på behandlingen en eller två månader. Vi vet att många redan väntat länge på behandling men hoppas ändå på er förståelse i den extrema situation som nu råder.

200928

Reproduktionscentrum har efter nedstängningen pga pandemiläget nu kommit igång med utredningar och behandlingar men har ännu inte kommit upp i full kapacitet/produktion. Det finns en del offentlig uppskjuten vård att ta hand om och med anledning av det har vi i nuläget inga resurser att erbjuda egenbetalande färsk provrörsbefruktning. Egenbetalande behandling med nedfrysta embryon samt insemination finns det resurs för. Den här situationen kommer i första hand att kvarstå fram till årsskiftet men ev längre än så. Kontakta oss om ni har frågor angående detta.

200702

Efter sommarstängningen (tom 3/8) planerar vi att återuppta behandlingar med provrörsbefruktning igen. Vi har kontaktat er som tidigare blivit stoppade.

Du som tillhör Gävleborg blir kontaktad av din hemklinik när de öppnar.
Du som tillhör Västmanland kan kontakta fertilitetsmottagningen Västerås sjukhus från 10 augusti. 

Efter 3 augusti är ni som har varit hos oss för planering av en behandling välkomna att höra av er för att få tid för start. Med viss begränsning kommer vi att kunna göra återföring av fryst embryo från 10 augusti. Vi utför sedan tidigare inseminationsbehandlingar. Ni som behöver genomgå utredning kan höra av er efter 3 augusti.

Inför och under behandling kommer smittriskbedömning att utföras gällande dig och din ev partner.
Om symtom/smitta uppstår under en behandling kan den komma att avbrytas.

Man kan själv välja att vänta med återföring och frysa ner alla embryon.
Partner/medföljare/anhörig kommer bara kunna vara med i mycket begränsad omfattning.

Kontakta oss innan ditt besök om du misstänker att du kan vara smittsam. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant.

Trevlig sommar!

200626
När enheten öppnar igen planeras det för att komma igång med fler behandlingar om inget annat inträffar och läget förvärras. I första hand kontaktar vi nu er som under våren hade en planerad behandling som fick ställas in. Vi vet ännu inte hur många vi kan ta emot för insättning av frysta embryon men vi vet troligen mer när vi öppnar igen.

200515
Covid-19-pandemin tycks vara på nedgående med minskad samhällssmitta. Reproduktionscentrum planerar därför att återuppta viss verksamhet. Detta görs i början begränsat på grund av begränsande personalresurser och osäkerhet kring hur pandemin kan utvecklas.

Förutom fertilitetsbevarande behandling som redan utförs finns nu även resurs för mer mottagning och vissa behandlingar. Om du är aktuell för behandling enligt nedan kan du kontakta oss för planering. Vi kommer att behöva göra en smittriskbedömning med avseende på covid-19 ungefär två veckor innan behandlingen så kontakta oss i god tid. OBS! All kontakt sker med oss på reproduktionscentrum oavsett vilken region du tillhör.

 • Insemination med partners eller donerade spermier
 • Provrörsbefruktning (IVF) för dig som under neddragningen från 16 mars och fram till 30 september fyllt eller kommer fylla 40 år.
 • Återförande av fryst embryo (FET) för dig som under neddragningen från 16 mars och fram till 30 september fyllt eller kommer fylla 45 år.
 • Testikelbiopsier
 • Ägglossningsstimulering

Om du har pågående eller misstänkt smitta med covid-19  kommer behandling inte att utföras. En påbörjad behandling kan komma att avbrytas om smitta eller misstänkt smitta uppstår under behandlingstiden. Ytterligare information hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se och www.socialstyrelsen.se www.sfog.se.

200401
Det är svåra tider och det gäller att inte bara skydda sin egen hälsa, utan även andras. Det är en uppoffring att begränsa sin egen frihet för att värna andras hälsa och samhällets bästa. Vi vill återigen tacka er patienter för er förståelse i detta!

Vi har nu mycket begränsad mottagning men vår rådgivningstelefon är öppen som vanligt. Om du har ett bokat besök ber vi er följa råden kring eventuella symtom samt uppmärksamma att medföljare inte längre är tillåtna. Se länk med mer information här. Det gäller inte partner som har en egen bokning. Vi kommer även erbjuda telefon eller videobesök i vissa fall.

Det har inte kommit några råd eller direktiv från Socialstyrelsen eller annan myndighet men däremot från SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi). Här kan ni läsa mer.

200324
Med anledning av pandemiläget relaterat till Covid-19 har Reproduktionscentrum Akademiska sjukhuset beslutat att i väntan på direktiv från Fert-Arg/SFOG eller annan organisation/myndighet följa rekommendationen från ESHRE, se länk här. Detta för att minska smittspridning och begränsa belastningen på sjukvården vars resurser kan komma att behövas till annan mer oplanerad vård och vård som inte kan vänta. I detalj innebär det följande:

 • Patienter som har börjat med injektioner i en IVF-behandling kommer att kunna slutföra denna men ägguttag från och med onsdag 18 mars kommer att leda till infrysning av befruktade ägg med återföring i ett senare skede. De som har startat med spray kan komma att avbrytas.
 • Från 18 mars startas inga nya IVF-stimuleringar.
 • Inplanerade och bokade återföringar av fryst befruktat ägg (FET) fram till lördag 21 mars kommer att utföras, efter det görs inga FET med undantag för de som nu startat en stimulerad cykel med Progynon och Lutinus, HRT.
 • Från 17 mars bokas inga nya FET.
 • Från 18 mars startas ingen HRT eller ägglossningsstimulering.
 • Från 18 mars görs inga inseminationer.

Undantag kommer att göras för patienter som under denna period passerar 40 års ålder, vi tänker att dessa patienter får starta när restriktionen tas bort. Vi förstår att detta orsakar missnöje och oro hos er som patienter men åtgärderna bedöms i nuläget vara befogade. Vi kan komma att med kort varsel ändra restriktionerna ifall vi får ny information eller nya direktiv. Kontakta gärna oss om ni har frågor. Vi kan i dagsläget inte veta hur länge detta kommer att bestå men vi kommer att uppdatera informationen till er patienter här på hemsidan. Vi har nu kontaktat nästan alla som har en inbokad behandling närmaste månaden med informationen att alla behandlingar måste senareläggas på grund av pandemiläget, vi vill tacka för den förståelse ni patienter visat. Om någon som har en inbokad behandling inte blivit kontaktad av oss eller sin hemklinik vill vi gärna att ni hör av er till oss på vår vanliga rådgivningstelefon 018-611 57 07 för mer information.


200327
På grund av ett mer ansträngt läge inom sjukhuset måste vi från måndag 30 mars ställa in de flesta av våra mottagningar, de det gäller kommer att bli kontaktade per telefon eller brev. Du behåller din plats på väntelistan och kommer att bli kallad när verksamheten är igång igen. Vi beklagar detta och hoppas på er förståelse.

Om oss

Vi har flera års erfarenhet av arbete med barnlösa patienter. Vi månar om att du som patient ska få ett personligt bemötande i en avspänd och stressfri atmosfär och att du ska känna dig delaktig i utredning och behandling.

Sök vård hos oss

För boende i Uppsala län krävs ingen remiss, du/ni kan ringa för att boka tid för nybesök, vi kommer då att ställa en del kompletterande frågor gällande dig och din eventuella partner. Patienter från andra län kan söka direkt till oss enligt nya patientlagen via egen vårdbegäran, eller få remiss från sin region. Egen vårdbegäran innebär inte att man med automatik har rätt till specialistvård. Bedömning görs och vård kan erbjudas om resurs finns. Om man söker enligt nya patientlagen omfattas man inte av vårdgaranti och har inte rätt till ersättning för sjukresor.

När vi har fått en remiss bedöms den och du/ni placeras på aktuell väntelista. När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en kallelse.

Väntelista och kötid

Reproduktionscentrum uppfyller vårdgarantin vilket betyder att vi har mindre än tre månaders väntetid i de flesta fall av utredning och behandling av barnlöshet.

Detta gäller vid vanlig barnlöshetsutredning, ägglossningsstimulering, makeinsemination och provrörsbefruktning (IVF-behandling) inkluderande eventuell intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) och uthämtande av spermier från mannens bitestiklar eller testiklar.

Väntetiden för behandling med insemination av donerade spermier är högst tre månader från det att tillgänglig donator finns. Tiden fram till dess varierar och kan vara svår att uppskatta. Observera dock att denna vårdgaranti inte gäller det patienter från andra landsting som söker enligt valfrihetsprincipen i nya patientlagen. Väntetiden till äggdonationsbehandling är 6-12 månader.

Vill du bli donator?

Det finns en grupp kvinnor och män som inte har tillräckligt med ägg eller spermier för att kunna ge dem ett barn. Genom behandling med donerade ägg eller spermier kan vi även hjälpa dessa par.

För att kunna erbjuda denna typ av behandling är vi beroende av våra högt uppskattade frivilliga donatorer av ägg och spermier. Är du intresserad av att bli donator så är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Information inför ditt besök

För boende i Uppsala län krävs ingen remiss, du kan ringa för att boka tid för nybesök, vi kommer då att ställa en del kompletterande frågor gällande dig och din eventuella partner. Patienter från andra län kan söka direkt till oss enligt nya patientlagen eller få remiss från hemlandstinget. Om man söker enligt nya patientlagen omfattas man inte av vårdgaranti och har inte rätt till ersättning för sjukresor.

När vi har fått en remiss bedöms den och du placeras på aktuell väntelista. När du har kommit fram i kön skickar vi en kallelse.

Legitimation och betalning

Anmäl dig i receptionen på plan 5 när du kommer, anmäl dig inte i kassan eller vid skärmen på bottenvåningen. Du måste alltid kunna legitimera dig vid ditt besök så ta med giltig legitimation och eventuellt högkostnadskort inför besöket. På Reproduktionscentrum kan man betala med kort eller mot faktura. Fakturabetalning gäller ej vid privatbetalande behandlingar.

Vad kostar det?

Patientavgiften är för närvarande 260 kronor per person för läkarbesök och 110 kronor för provtagning och tas ut upp till frikortsnivån. Vid besök för par tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas.

Provtagning

Eventuellt tas blodprover avseende hepatit B, hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, syfilis samt immunitetsprövning mot röda hund (rubella). Dessa prover får inte vara äldre än 2 år. Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv ('äggreserv'), detta görs med vaginal ultraljudsundersökning samt blodprov (AMH).

Under stimulering behöver vi kontrollera utveckling av äggblåsor med vaginalt ultraljud och ibland kontrollera ett blodprov för nivå av östradiol.

Spermieprov

Spermieprov vid fertilitetsutredning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov vid besök i samband med behandling. För enstaka analys som utförs efter remiss från husläkare betalas patientavgift..

Under utredning och behandling görs spermieprov. Provet kan göras i hemmet om det kommer in till lab senast 1½ timme efter uttömning. Burk för detta fås från Reproduktionscentrum. Spermaprov lämnas in på lab efter anmälan i receptionen. Det finns även provlämningsrum för de som gör provet på mottagningen.

Egenbetalande behandling, syskonbehandling

Reproduktionscentrum kan ta emot privatbetalande patienter om man har kvar egna eller donerade frysförvarade befruktade eller obefruktade ägg eller spermier här. I övrigt hänvisar vi till privat klinik. Var god tag kontakt med oss för närmare information. Vi gör en bedömning av vad som är det lämpligaste behandlingsalternativet. Egenbetalande behandlingar ges i mån av resurser.

Våra läkare

Vi strävar efter att erbjuda största möjliga kontinuitet i kontakten med våra läkare och barnmorskor, men då vår personal även har andra uppdrag som jourtjänstgöring, utbildning och forskning kan vi inte alltid uppfylla det. Vi använder systemet PAL (patientansvarig läkare) och försöker alltid boka tid hos den läkare som du eller ni träffat vid föregående besök eller om ni har specifika önskemål att träffa en särskild person som arbetar hos oss. Vi kan inte tillmötesgå önskemål gällande vårdgivarens kön eller etnicitet.

Under besöket på Reproduktionscentrum kommer du/ni att träffa specialistläkare där flera även är subspecialistutbildade inom reproduktionsmedicin. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionscentrum.

Återbud eller avbokning

Behöver du boka om eller boka av din tid ska du göra det så snart som möjligt. Avbokar du din tid senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du betala besöksavgiften. Det gäller även för patienter med frikort. Det går bra att avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa barnmorskorna på telefon 018-611 57 07 eller de medicinska sekreterarna på telefon 018-611 28 35, där kan du även boka ny tid.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter eftersom många har problem med astma eller allergi, men framförallt för att embryon är mycket känsliga.

Information efter besöket

Efter besöket kan du/ni bli kallade till ytterligare besök för mer utredning. Kontakta barnmorskorna per telefon för att få svar på eventuella frågor kring din/er behandling. Du/ni kommer också att meddela behandlingsresultatet och får då information om nästa steg.

Graviditetstest

En behandling mot ofrivillig barnlöshet avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling får ni instruktion om när detta test ska tas. Hur ni sedan går vidare beror på resultatet.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är positivt ringer ni till barnmorskan på Reproduktionscentrum och meddelar resultatet. En tid för ett ultraljud ungefär i graviditetsvecka sju bokas. Sedan kontaktar ni en Barnmorskemottagning för att boka tid för inskrivning.

Vad händer om testet är negativt?

Om graviditetstestet är negativt ringer ni till barnmorskan och meddelar detta och planerar hur ni ska gå vidare.

Blödningar är vanligt

Efter behandling är det vanligt med blödningar oavsett hur resultatet blir, de flesta av dessa blödningar är helt ofarliga men kontakta våra barnmorskor om du känner osäkerhet eller oro.

Instruktioner för läkemedel

Se instruktionsfilmer för hur du tar ditt läkemedel på rätt sätt. Läs mer

Vill du delta i forskningsprojekt?