Välkommen till reproduktionscentrum!

1177

Här kan du på ett enkelt sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid.

 1177.se

Telefon

018-611 57 07

Telefontider
Mån - Tor 8-15
Fredagar 8-14

Sekreterare (för frågor om remisser och väntetider)
018-611 28 35
mån-fre 10.30-11.30

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-15.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 96

 Hitta till ingång

Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset har ett stort utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi utför komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Uppdatering angående covid-19

210929

De generella restriktionerna i samhället relaterat till covid-19 har släppt, sjukhuset och Reproduktionscentrum inväntar nya direktiv utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I väntan på det behålls nuvarande restriktioner avseende medföljare, smittscreening/triage och distansering till den 10 oktober.

Gällande privatbetalande behandlingar har vi nu resurs för att utföra en del provrörsbefruktningar. Det är dock fortsatt lång väntetid för de som behöver genomgå förnyad psykosocialbedömning hos kurator, i dagsläget mer än ett år, vi återkommer så snart vi har ny information.

 

210526

Snart stänger vi för sommaren! 9 juni är sista dag för att påbörja en IVF-behandling med stimulerande injektioner. Sista ägguttag sker 24 juni och sista återföring och insemination sker 30 juni.

Enheten är stängd vecka 27-30 förutom jour måndag till fredag 7.30-16  för infrysning av spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Vi öppnar igen måndag 2 augusti.

Första datum för start med stimulerande injektioner är 29 juli, men endast efter kontakt och överenskommelse med enheten innan stängning.

Insemination utförs från 4 augusti. Återföring och ägguttag utförs från 9 augusti. Återföring en lördag utförs från 14 augusti.

Till hösten är kapaciteten god och det planeras för full verksamhet om inget nytt inträffar. Antal behandlingar kan dock komma att begränsas av vilka restriktioner som verksamheten fortsatt måste förhålla sig till. Det finns en del uppskjuten vård att ta igen men förhoppningsvis kommer även egenbetalande behandlingar för er som har spermier eller ägg här att kunna utföras, ny information om det kommer när det blir aktuellt.

Vi önskar er alla en skön sommar och ledighet!

210426

Man behöver inte avvakta med att bli gravid efter vaccination mot covid-19, så ni som planeras för vaccination kan genomföra denna trots inplanerad fertilitetsbehandling i nära tid. Vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning.

I nuläget avvaktar Folkhälsomyndigheten med en generell rekommendation för vaccination till alla gravida. Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (210427) rekommenderas i dagsläget mRNA vaccin i fas 3 till vissa gravida som tillhör en riskgrupp. I dessa fall ska man vaccineras efter graviditetsvecka 12 och inte under graviditets första 12 veckor. Vid frågor vänd er till mödrahälsovården.

Efter återföring av embryo eller insemination får man räkna sig som gravid i väntan på resultat.

210112

De är nu ett ansträngt läge på enheten då vi fortsättningsvis lånar ut personal till verksamhet som är direkt involverad i covid-vård. Det medför att det inte kan utföras lika många färska IVF-behandlingar som vid full verksamhet. Du som har en inplanerad behandling kan behöva skjuta på behandlingen en eller två månader. Vi vet att många redan väntat länge på behandling men hoppas ändå på er förståelse i den extrema situation som nu råder.

Om oss

Vi har flera års erfarenhet av arbete med barnlösa patienter. Vi månar om att du som patient ska få ett personligt bemötande i en avspänd och stressfri atmosfär och att du ska känna dig delaktig i utredning och behandling.

Sök vård hos oss

För boende i Uppsala län krävs ingen remiss, du/ni kan ringa för att boka tid för nybesök, vi kommer då att ställa en del kompletterande frågor gällande dig och din eventuella partner. Patienter från andra län kan söka direkt till oss enligt nya patientlagen via egen vårdbegäran, eller få remiss från sin region. Egen vårdbegäran innebär inte att man med automatik har rätt till specialistvård. Bedömning görs och vård kan erbjudas om resurs finns. Om man söker enligt nya patientlagen omfattas man inte av vårdgaranti och har inte rätt till ersättning för sjukresor.

När vi har fått en remiss bedöms den och du/ni placeras på aktuell väntelista. När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en kallelse.

Väntelista och kötid

Reproduktionscentrum uppfyller vårdgarantin vilket betyder att vi har mindre än tre månaders väntetid i de flesta fall av utredning och behandling av barnlöshet.

Detta gäller vid vanlig barnlöshetsutredning, ägglossningsstimulering, makeinsemination och provrörsbefruktning (IVF-behandling) inkluderande eventuell intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) och uthämtande av spermier från mannens bitestiklar eller testiklar.

Väntetiden för behandling med insemination av donerade spermier är högst tre månader från det att tillgänglig donator finns. Tiden fram till dess varierar och kan vara svår att uppskatta. Observera dock att denna vårdgaranti inte gäller det patienter från andra landsting som söker enligt valfrihetsprincipen i nya patientlagen. Väntetiden till äggdonationsbehandling är 6-12 månader.

Vill du bli donator?

Det finns en grupp kvinnor och män som inte har tillräckligt med ägg eller spermier för att kunna ge dem ett barn. Genom behandling med donerade ägg eller spermier kan vi även hjälpa dessa par.

För att kunna erbjuda denna typ av behandling är vi beroende av våra högt uppskattade frivilliga donatorer av ägg och spermier. Är du intresserad av att bli donator så är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Information inför ditt besök

För boende i Uppsala län krävs ingen remiss, du kan ringa för att boka tid för nybesök, vi kommer då att ställa en del kompletterande frågor gällande dig och din eventuella partner. Patienter från andra län kan söka direkt till oss enligt nya patientlagen eller få remiss från hemlandstinget. Om man söker enligt nya patientlagen omfattas man inte av vårdgaranti och har inte rätt till ersättning för sjukresor.

När vi har fått en remiss bedöms den och du placeras på aktuell väntelista. När du har kommit fram i kön skickar vi en kallelse.

Legitimation och betalning

Anmäl dig i receptionen på plan 5 när du kommer, anmäl dig inte i kassan eller vid skärmen på bottenvåningen. Du måste alltid kunna legitimera dig vid ditt besök så ta med giltig legitimation och eventuellt högkostnadskort inför besöket. På Reproduktionscentrum kan man betala med kort eller mot faktura. Fakturabetalning gäller ej vid privatbetalande behandlingar.

Vad kostar det?

Patientavgiften är för närvarande 260 kronor per person för läkarbesök och 110 kronor för provtagning och tas ut upp till frikortsnivån. Vid besök för par tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas.

Provtagning

Eventuellt tas blodprover avseende hepatit B, hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, syfilis samt immunitetsprövning mot röda hund (rubella). Dessa prover får inte vara äldre än 2 år. Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv ('äggreserv'), detta görs med vaginal ultraljudsundersökning samt blodprov (AMH).

Under stimulering behöver vi kontrollera utveckling av äggblåsor med vaginalt ultraljud och ibland kontrollera ett blodprov för nivå av östradiol.

Spermieprov

Spermieprov vid fertilitetsutredning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov vid besök i samband med behandling. För enstaka analys som utförs efter remiss från husläkare betalas patientavgift..

Under utredning och behandling görs spermieprov. Provet kan göras i hemmet om det kommer in till lab senast 1½ timme efter uttömning. Burk för detta fås från Reproduktionscentrum. Spermaprov lämnas in på lab efter anmälan i receptionen. Det finns även provlämningsrum för de som gör provet på mottagningen.

Egenbetalande behandling, syskonbehandling

Reproduktionscentrum kan ta emot privatbetalande patienter om man har kvar egna eller donerade frysförvarade befruktade eller obefruktade ägg eller spermier här. I övrigt hänvisar vi till privat klinik. Var god tag kontakt med oss för närmare information. Vi gör en bedömning av vad som är det lämpligaste behandlingsalternativet. Egenbetalande behandlingar ges i mån av resurser.

Våra läkare

Vi strävar efter att erbjuda största möjliga kontinuitet i kontakten med våra läkare och barnmorskor, men då vår personal även har andra uppdrag som jourtjänstgöring, utbildning och forskning kan vi inte alltid uppfylla det. Vi använder systemet PAL (patientansvarig läkare) och försöker alltid boka tid hos den läkare som du eller ni träffat vid föregående besök eller om ni har specifika önskemål att träffa en särskild person som arbetar hos oss. Vi kan inte tillmötesgå önskemål gällande vårdgivarens kön eller etnicitet.

Under besöket på Reproduktionscentrum kommer du/ni att träffa specialistläkare där flera även är subspecialistutbildade inom reproduktionsmedicin. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionscentrum.

Återbud eller avbokning

Behöver du boka om eller boka av din tid ska du göra det så snart som möjligt. Avbokar du din tid senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du betala besöksavgiften. Det gäller även för patienter med frikort. Det går bra att avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa barnmorskorna på telefon 018-611 57 07 eller de medicinska sekreterarna på telefon 018-611 28 35, där kan du även boka ny tid.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter eftersom många har problem med astma eller allergi, men framförallt för att embryon är mycket känsliga.

Information efter besöket

Efter besöket kan du/ni bli kallade till ytterligare besök för mer utredning. Kontakta barnmorskorna per telefon för att få svar på eventuella frågor kring din/er behandling. Du/ni kommer också att meddela behandlingsresultatet och får då information om nästa steg.

Graviditetstest

En behandling mot ofrivillig barnlöshet avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling får ni instruktion om när detta test ska tas. Hur ni sedan går vidare beror på resultatet.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är positivt ringer ni till barnmorskan på Reproduktionscentrum och meddelar resultatet. En tid för ett ultraljud ungefär i graviditetsvecka sju bokas. Sedan kontaktar ni en Barnmorskemottagning för att boka tid för inskrivning.

Vad händer om testet är negativt?

Om graviditetstestet är negativt ringer ni till barnmorskan och meddelar detta och planerar hur ni ska gå vidare.

Blödningar är vanligt

Efter behandling är det vanligt med blödningar oavsett hur resultatet blir, de flesta av dessa blödningar är helt ofarliga men kontakta våra barnmorskor om du känner osäkerhet eller oro.

Instruktioner för läkemedel

Se instruktionsfilmer för hur du tar ditt läkemedel på rätt sätt. Läs mer

Vill du delta i forskningsprojekt?