Vanliga frågor och svar

Vad betyder alla termer och förkortningar?
Här hittar du en ordlista som förklarar vissa svåra termer och förkortningar.

Vad kostar det om jag skulle bekosta behandling själv?
Egenbetalande behandlingar ges i mån av resurser. Se prislista för privatfinansierade behandlingar bland våra blanketter.

Vilka är reglerna för syskonbehandling?
Reproduktionscentrum kan ta emot privatbetalande patienter om man har kvar egna eller donerade frysförvarade befruktade eller obefruktade ägg eller spermier här. I övrigt hänvisar vi till privat klinik. Var god tag kontakt med oss för närmare information. Vi gör en bedömning av vad som är det lämpligaste behandlingsalternativet. Egenbetalande behandlingar ges i mån av resurser.

Hur länge måste jag vänta för utredning eller behandling?
Reproduktionscentrum uppfyller vårdgarantin vilket betyder att vi har mindre än tre månaders väntetid i de flesta fall av utredning och behandling av barnlöshet.

Detta gäller vid vanlig barnlöshetsutredning, ägglossningsstimulering, makeinsemination och provrörsbefruktning (IVF-behandling) inkluderande eventuell intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) och uthämtande av spermier från mannens bitestiklar eller testiklar.

Väntetiden för behandling med insemination av donerade spermier är högst tre månader från det att tillgänglig donator finns. Tiden fram till dess varierar och kan vara svår att uppskatta. Observera dock att denna vårdgaranti inte gäller det patienter från andra landsting som söker enligt valfrihetsprincipen i nya patientlagen. Väntetiden till äggdonationsbehandling är cirka ett år.

Hur stor är chansen att behandlingen är framgångsrik?
Statistik visar att tre fjärdedelar av de par som påbörjar behandling på reproduktionscentrum får barn. Många patienter behöver dock göra fler än ett försök, såväl med färska och frysförvarade embryon.

På reproduktionscentrum är vi måna om att erbjuda säker och bra behandling, därför utför vi återföring med enbart ett embryo i över 90 % av fallen, både med färska och frysta embryon. Detta innebär att tvillingfrekvens efter behandling hos oss är mycket låg, under 5 % av alla graviditeter.

Vad gäller för assisterad befruktning för ensamstående kvinnor?
Ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partners och sambor.

Läs SKLs rekommendationer om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Erbjuds behandling till samkönade par?
Sedan 2005 så erbjuds spermiedonationsbehandling till samkönade kvinnliga par. I första hand utreds och behandlas bara en av kvinnorna, paret avgör själva vilken. Om paret senare vill byta så görs en individuell bedömning av behandlande läkare.

Behandling begränsas till sex inseminationer, varav två kan bytas ut mot en IVF-behandling med donerade spermier (D-IVF). Paret har också möjlighet till ett andra IVF-försök som egenbetalande.

Par som fått barn efter donationsbehandling vid reproduktionscentrum kan som egenbetalande erbjudas behandling för att få ett syskon.

Vad är rekommendationen för zikavirus och graviditet?
Folkhälsomyndigheten anser att risken vid zikavirusinfektion för gravida nu är etablerad och bör vägas in vid resa till tropikerna. Kvinnor som är eller försöker bli gravida rekommenderas att anpassa sina resplaner till riskerna och bör konsultera läkare eller mödravårdscentral för individuell rådgivning inför resor till tropiska områden.

Rekommendationen är att avvakta 6 månader med att bli gravid efter hemkomst från ett drabbat område. Även män som har rest i ett område där zikavirus sprids bör minska risken att överföra smitta till kvinnlig partner genom att undvika oskyddat sex 6 månader efter hemkomsten.

Vid donation av könsceller förordar Socialstyrelsen en karens på 28 dagar efter besök i drabbat område samt 6 månader karens efter tillfrisknande om man drabbats av viruset.

Frågor och svar om zikavirus på Folkhälsomyndighetens sida.

Var hittar jag blanketter?
Här finner du blanketter inför ditt besök.

Vad finns det för tips på böcker och annan läsning om ofrivillig barnlöshet och svårigheter att få barn?
Se lista över lästips.

Hur vet jag att jag använder läkemedlet på rätt sätt?
medicininstruktioner.se hittar du instruktionsfilmer för rätt användning av läkemedel.