Akademiska laboratoriet

Akademiska laboratoriet

Våra sektioner

Om Akademiska laboratoriet

Akademiska laboratoriet (laboratoriemedicin) svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Vår utveckling sker i nära samarbete med Uppsala Universitet. Som en viktig del av Akademiska sjukhuset medverkar vi i utvecklingen av framtidens sjukvård.

  • Vi utför drygt 11 miljoner analyser per år baserade på över 800 olika metoder och tar emot 6,8 miljoner remisser.
  • Vi är verksamma inom tio olika laboratoriemedicinska kunskapsområden – transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, genetik, bakteriologi, virologi, patologi och cytologi.
  • Vi bedriver verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt med våra mobila blodgivningsenheter och ansvarar för laboratorieverksamheten inom regionens primärvård.
  • Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i Sjukvårdsregion Mellansverige men även i övriga Sverige.
  • Vår verksamhet omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Läs mer om oss i vår verksamhetsbroschyr "utan laboratoriet–ingen diagnos"

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 5 trappor

Postadress
Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset,751 85 Uppsala

Kontakta oss
Telefon 018-611 27 00

Att lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den tjänst du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla provtagningsanvisningar, svarstid, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med laboratoriet. Du kan också komma med förslag på hur våra tjänster kan bli bättre eller berätta om du är särskilt nöjd med något.

 Läs mer om hur du lämnar en synpunkt här

Forskning och utveckling

I ett nära samarbete mellan i huvudsak Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet men även andra aktörer utvecklas ständigt nya diagnostiska metoder och behandlingar som i många avseenden är världsledande. Särskilt prioriterade områden, "Centre of Excellence", har formats inom ramen för detta samarbete.

 Läs mer