Akademiska laboratoriet

Akademiska laboratoriet

Om Akademiska laboratoriet

Akademiska laboratoriet svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Vår utveckling sker i nära samarbete med Uppsala Universitet. Som en viktig del av Akademiska sjukhuset medverkar vi i utvecklingen av framtidens sjukvård.

  • Vi utför drygt 8,4 miljoner analyser per år baserade på över 800 olika metoder
  • Vi är verksamma inom tio olika laboratoriemedicinska kunskapsområden – transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, genetik,  bakteriologi, virologi, vårdhygien, patologi och cytologi.
  • Vi bedriver verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt med vår blodbuss
  • Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region
  • Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och ackrediterad av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189.
  • Vår verksamhet omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001

Besöksadress
Akademiska sjukhuset
Ingång 61, 5 tr

Postadress
Akademiska laboratoriet
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta oss
Telefon 018-611 27 00

Forskning och utveckling

I ett nära samarbete mellan läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utvecklas ständigt nya diagnostiska metoder och behandlingar som i många avseenden är världsledande. Särskilt prioriterade områden, "Centre of Excellence", har formats inom ramen för detta samarbete.

 Läs mer