Akademiska laboratoriet

Akademiska laboratoriet

Våra sektioner

Om Akademiska laboratoriet

Akademiska laboratoriet (laboratoriemedicin) svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Vår utveckling sker i nära samarbete med Uppsala Universitet. Som en viktig del av Akademiska sjukhuset medverkar vi i utvecklingen av framtidens sjukvård.

  • Vi utför drygt 10,8 miljoner analyser per år baserade på över 800 olika metoder.
  • Vi är verksamma inom tio olika laboratoriemedicinska kunskapsområden – transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, genetik, bakteriologi, virologi, vårdhygien, patologi och cytologi.
  • Vi bedriver verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt med våra mobila blodgivningsenheter och ansvarar för laboratorieverksamheten inom regionens primärvård.
  • Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i Sjukvårdsregion Mellansverige men även i övriga Sverige.
  • Vår verksamhet omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Verksamhetsbroschyr 

Besöksadress
Akademiska sjukhuset
Ingång 61, 5 tr

Postadress
Akademiska laboratoriet
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta oss
Telefon 018-611 27 00

Ackreditering

Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och ackrediterad av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189.

Laboratorier som ingår i Ackrediteringsnr: 1319 Region Uppsala är Enköping och Uppsala.

Forskning och utveckling

I ett nära samarbete mellan i huvudsak Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet men även andra aktörer utvecklas ständigt nya diagnostiska metoder och behandlingar som i många avseenden är världsledande. Särskilt prioriterade områden, "Centre of Excellence", har formats inom ramen för detta samarbete.

 Läs mer