Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Klinisk immunologi och transfusions­medicin

Laboratoriepersonal håller labprov i handen.

Vi tillhandahåller dygnet runt laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner och cellterapi samt förberedelser inför organtransplantationer. Forskning och utveckling bedriver vi i samarbete med Uppsala Universitet.

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin består av 2 specialområden, Klinisk immunologi (autoimmunitet och allergi och cellulär immunologi) samt Transfusionsmedicin (blodtransfusion och blodgivning).

Vi är ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189 samt EFI.
Aktuell ackreditering enligt ISO15189 för KITM  

Forskning och utveckling

Forskningsområden inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är lagring/patogeninaktivering av blodkomponenter, komplementsystemet, transplantation av ö-celler, autoimmunitet och cellterapi.

Utförliga beskrivningar av personal och projekt finns på Uppsala Universitets webbsida Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP).

ST

Här hittar du information om ST-utbildningen inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) vid Akademiska sjukhuset.

 Läs mer om ST