Transfusionsmedicin - blodcentralen

Blodcentralen ansvarar för sjukhusets försörjning av blodkomponenter och transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar. Vi ger råd och stöd till sjukhusets avdelningar och regionens blodcentraler.

Blodtappning sker vid Akademiska sjukhuset och i vår trailer.

Vi utför

 • 23 000 helblodstappningar årligen
 • 2 200 plasmaferes- och 750 trombocytaferestappningar årligen
 • blodgrupperingar och förenlighetsprövningar
 • identifieringar av erytrocytantikroppar
 • utredningar av transfusionsreaktioner

Patientverksamheten som utför stamcellsskörd, plasmautbyte, blodutbyte, leukocytaferes, fotoferes och terapeutisk blodtappning nås på nummer 018-611 39 28 (måndag-fredag 8-15:30).


Beställning av blodrör och blodkomponenter

TEG

TEG är stöd för behandling av blödande patienter med blodkomponenter.

 • Analysen utförs dygnet runt.
 • I fältet tolkning finns tolkningshjälpen/lathund för TEG.
 • Provet tas i rör med ljusblå-svart propp (Na-citrat) och ska vara Blodcentralen tillhanda inom 5 minuter efter provtagning.
 • Observera att rör med ljusblå-gul propp (CTAD) inte ska användas.
 • Provet ska inte skickas med rörpost.

 

Blodgivning

Nästan alla kan bli blodgivare!

Är du mellan 18-60 år och känner dig fullt frisk är du välkommen att anmäla dig som blodgivare.

Mer information om blodgivning samt våra öppettider finns på blodcentralernas hemsida www.geblod.nu

 GeBlod.nu

Regionverksamhet

Vi ger specialiststöd till de transfusionsmedicinska verksamheterna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Det omfattar att:

 • utforma och implementera metoder och instruktioner
 • genomföra utbildningar
 • tillhandahålla testreagens, kontroller och externt kvalitetssäkringsprogram
 • utföra egeninspektioner enligt GMP
 • stödja vid rekrytering och urval av blodgivare och vid jour- och beredskapsarbetet

Vi arbetar med gemensamma upphandlingar av materiel och utrustningar samt gemensamt kontrakt med plasmauppköpare.

Regionansvarig läkare

Karin Schneider
018-611 41 59

Regionsamordnare

Immunhematologi
Cecilia Lepp
018-611 41 77

Hemoterapi
Helena Löf
018-611 41 93