Transfusionsmedicin - blodcentralen

Blodcentralen ansvarar för sjukhusets försörjning av blodkomponenter och transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar. Vi ger råd och stöd till sjukhusets avdelningar och regionens blodcentraler.

Blodtappning sker vid Akademiska sjukhuset och i vår trailer.

Vi utför

  • 16 000 helblodstappningar årligen
  • 1 000 plasmaferes- och 750 trombocytaferestappningar årligen
  • blodgrupperingar och förenlighetsprövningar
  • identifieringar av erytrocytantikroppar
  • utredningar av transfusionsreaktioner
  • Levererar totalt cirka 36 000 blodkomponenter för transfusion

Patientverksamheten som utför stamcellsskörd, plasmautbyte, blodutbyte, leukocytaferes, fotoferes och terapeutisk blodtappning nås på nummer 018-611 39 28 (måndag-fredag 8-15:30).

Blodgivning

Nästan alla kan bli blodgivare!

Är du mellan 18-60 år och känner dig fullt frisk är du välkommen att anmäla dig som blodgivare.

Mer information om blodgivning samt våra öppettider finns på blodcentralernas hemsida www.geblod.nu

 GeBlod.nu