Beställning av blodrör för laboratoriebruk/FoU

Beställda blodprov hämtas efter anmälan vid receptionen för blodgivning, ingång 62.

Blodprov kan i regel hämtas från kl 13.00 måndag och torsdag (lunchstängt kl 14-15) samt från kl 09.00 tisdag och onsdag (lunchstängt kl 11-12).
Måndag och torsdag låses dörren kl 19.00, tisdag och onsdag kl 15.30.

För närvarande pga GDPR-regelverk kan vi endast leverera blodprover som inte är spårbara. Krav på smittest före utlämning gäller endast om användning är på människa. Om/när forskaren har behov av färskt material kan vi lämna ut avidentifierat material utan smittestning förutsatt att det inte ska användas på människa. Forskaren får alltså göra en bedömning beroende på planerad användning (ej människa) och ev. smittrisk vid hantering.
Blodprov ska hanteras som smittfarligt gods. Blodprov lämnas ut avidentifierade, märkta med löpnummer.

Alla blodprov som används på människa testas med avseende på eventuell blodsmitta. Testerna är i regel klara kl 14.00 dagen efter blodtappningen.
Inga prover eller komponenter för människobruk lämnas ut innan testerna är klara.
Vid speciella önskemål eller många beställningar kan det ta längre tid innan beställda blodprov kan hämtas ut, då kontaktar vi er när ni kan komma och hämta.

Instruktion

Fyll i formuläret och klicka på knappen Skicka beställning, din e-postklient öppnas och beställningen läggs som en bifogad fil i ett mail, skicka mailet. Om din e-postklient inte öppnas går det bra att spara ner pdf-filen och bifoga i mail till forskningsprojekt.kitm@akademiska.se.