Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kompetensmodellen

Kompetensmodellen

Vad är kompetensmodellen?

Kompetensmodellen beskriver våra kompetens- och utvecklingsvägar på Akademiska sjukhuset. Vi vill att vården hos oss ska kännetecknas av god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Därför behöver alla medarbetare ha god kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling.

Kompetensmodellen är ett stöd både för chefer och medarbetare. Den används i våra medarbetarsamtal, kompetensutvecklingsplaner och i vår kompetens- och bemanningsplanering för att vi ska kunna koppla ihop övergripande kompetens-, produktions- och verksamhetsplanering.

Kompetensmodellen baseras på de sex kärnkompetenser som är definierade för hälso- och sjukvårdspersonal: evidensbaserad vård, personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik.