Kvalitet och patientsäkerhet

Vårdpersonal samtalar med varandra.

Den vård du får hos oss ska givetvis vara av hög kvalitet och inte innebära några onödiga risker. Informationen på dessa sidor gör inte anspråk på att vara heltäckande utan mer ge dig en bild av delar som bidrar till att din vård blir säker och av god kvalitet.

Så arbetar vi för att ge säker vård