Nationell patientenkät

Patienter som vårdats på Akademiska sjukhuset får under en avgränsad tidsperiod en enkät hemskickad.

I enkäten får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter av vården. Frågorna handlar om bland annat bemötande, delaktighet, förtroende och information. Resultaten används för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning av vården samt för information till invånare och patienter.