GRUND-US

GRUND-US

Vad är GRUND-US?

GRUND-US är en systematisk yrkesintroduktion för nyexaminerade undersköterskor på vårdavdelning inom slutenvården.

Varför GRUND-US?

Syftet med GRUND-US är att säkra kompetensförsörjning avseende undersköterskor och kvalitetssäkra deras kompetens.

Genom GRUND-US säkerställs vilka arbetsuppgifter undersköterskorna ska utföra vilket ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Upplägg

GRUND-US pågår under sju tillfällen under tre månader och innehåller både praktisk färdighetsträning och föreläsningar.

Lite om innehållet:

Föreläsning i ABCDE (undersökning av vitalparametrar med åtgärder). TUB (tidig upptäckt och behandling), SE UPP (timsrundor), sondhantering, kateterhantering, nutrition, munvård, fallprevention, andningsvård, provtagning, trycksår, sårvård SE-UPP och avslutas med simulering och föreläsningar om stroke, diabetes och hygien.

Har du frågor om GRUND-US?

Kontakt kursansvarig Jozsef Marton,
018-611 91 35, jozsef.marton@akademiska.se

För dig som ska gå GRUND-US

Mer information om GRUND-US inklusive schema finns i utbildningsportalen Pingpong och anmälan sker i Pingpong av din närmaste chef.  Vi har två omgångar i varje termin. Information om respektive omgångar och anmälning hittar du i Pingpong.

Vid frånvaro

Anmäl alltid all frånvaro till både KTC och arbetsplatsen, både om vid sjukdom och vid andra ledigheter.
Kontakt KTC: 018-6119135, meddela vad du heter och att du går GRUND-US.